svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"สกุลธร" ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริต ปฎิเสธคดีติดสินบน เช่าที่ดินย่านชิดลม 20 ล้าน

"สกุลธร" น้องชาย "ธนาธร" ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริต ปฎิเสธคดีติดสินบน เช่าที่ดินย่านชิดลม 20 ล้าน ศาลนัดตรวจสอบรวบรวมหลักฐาน วันที่ 16 พ.ย.นี้

19 กันยายน 2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดสอบคำให้การจำเลย ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 152/2566 ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 เป็นโจทก์ฟ้อง นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นจำเลย ในคดีติดสินบน 20 ล้านบาท ในการเช่าที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ชิดลม) ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

\"สกุลธร\" ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริต ปฎิเสธคดีติดสินบน เช่าที่ดินย่านชิดลม 20 ล้าน

ในฐานความผิด เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ  หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ และร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใด และกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 144 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4, 123/5 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 4, 176, 198 กรณีติดสินบน 20 ล้านบาท ในการเช่าที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ชิดลม) ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
 

โดยศาลสอบคำให้การจำเลยวันนี้ โจทก์ จำเลย และทนายจำเลย มาศาลก่อนเริ่มพิจารณา ศาลได้แจ้งสิทธิ ให้จำเลยทราบแล้ว ตามบันทึกรายการแจ้งสิทธิ และสอบถามจำเลย เรื่องทนายความ จำเลย แถลงว่ามีทนายความแล้ว

ศาลจึงอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง จำเลยให้การปฏิเสธ ตามคำให้การของจำเลยที่ยื่นต่อศาล ฉบับลงวันที่วันนี้ จึงนัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเจ้าพนักงานคดีในวันที่ 16 พ.ย. 66  เวลา 09.30 น. และนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 13 ธ.ค. 66 เวลา 09.30 น. 
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด