svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน

19 กันยายน 2566

พล.ต.ต.ภูมินทร์ นำทีมครูฝึก ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง "หนุมานกองปราบ - มัจฉานุ ตำรวจน้ำ" ทบทวนยุทธวิธี ตามแบบฝึกพระราชทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก

19 กันยายน 2566 ที่ ลานมีแสง หน้าอาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) พล.ต.ต. ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกครูต้นแบบตามแบบฝึกพระราชทาน การฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจและโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมในที่สาธารณะ

"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน

พล.ต.ต.ภูมินทร์ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการฝึกครูต้นแบบตามแบบฝึกพระราชทาน เป็นการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ เป็นไปตามนโยบายของ ผบช.ก.ที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตยุทธวิธีในการนำกำลังเข้าตอบโต้สถานการณ์ที่มีเหตุรุนแรง เหตุกราดยิงในชุมชน โดยทีมครูฝึก ชุดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด หนุมานกองปราบ และมัจฉานุตำรวจน้ำ

"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน

พล.ต.ต.ภูมินทร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การฝึกครั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ข้าราชการตำรวจ และการฝึกที่ถูกต้องตามยุทธวิธี และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก และเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งตอนนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษ ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถือได้ว่ามีมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้ว 

ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการฝึกครูต้นแบบ และจะกระจายผู้ฝึกต้นแบบนี้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรตำรวจ เพื่อให้ความรู้ และเป็นมาตราฐานเดียวกัน ซึ่งตามหลักยุทธวิธีนี้จะก่อให้เกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชนขณะเกิดสถานการณ์จริง พร้อมนำบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในยุทธวิธี

"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน

"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน
"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน
"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน
"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน
"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน
"หนุมาน - มัจฉานุ" ทบทวนยุทธวิธีครูต้นแบบ แบบฝึกพระราชทาน