svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

อัยการทั่ว ปท. เทคะแนนท่วมท้น เลือก "เรวัตร จันทร์ประเสริฐ" นั่ง ปธ.ก.อ.

23 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"เรวัตร จันทร์ประเสริฐ" อดีตรอง อสส. ผงาดนั่ง ปธ.ก.อ. อัยการทั่วประเทศเทคะเเนนท่วมท้น 2,206 คะเเนน ทิ้งขาดจากบัตร 4,026 ใบ

23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุม สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการตรวจนับคะแนนเลือกประธาน ก.อ.และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในส่วนของประธาน ก.อ.มีผู้สมัครเข้ารับเลือกจากคะเเนนเสียงของอัยการทั่วประเทศ ยกเว้นอัยการผู้ช่วย จำนวน 5 คน
อัยการทั่ว ปท. เทคะแนนท่วมท้น เลือก \"เรวัตร จันทร์ประเสริฐ\" นั่ง ปธ.ก.อ.
การนับคะเเนนเริ่มตั้งเเต่เวลา 09.30-12.15 น. มีบัตรลงคะเเนนจำนวน 4,026 ใบ ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะเเนนสูงสุดเรียงลำดับดังนี้

1.นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ อดีตรองอัยการสูงสุด ได้  2,206 คะแนน 2.นายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด ได้ 644 คะแนน 3.นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม 268 คะแนน 4น.ส.ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์ 248 คะเเนน 5.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้ 55 คะแนน 

สำหรับ นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ จบคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่น 11 รุ่นเดียวกับนาย อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีต อสส.และ ปธ.ก.อ.คนแรกจากการเลือกตั้ง และบรรจุรับราชการอัยการรุ่นเดียวกันกับนายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งประธาน ก.อ.ครั้งนี้ ด้วยความเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีได้รับการยอมรับจากทุกระดับชั้น เป็นที่รักชื่นชอบน้องๆอัยการ จากเคยเป็น อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชฝ่ายอัยการ จนถึงอัยการอาวุโส เสมือนครูใหญ่ จัดฝึกอบรมอัยการผู้ช่วยฯอัยการจังหวัดเเละหลักสูตรอื่นอีกหลายรุ่น 

โดยคณะกรรมการอัยการ (ก.อ) ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วยซึ่งกฎหมายเก่าจะเป็น อสส.โดยตำเเหน่ง) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.

ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น 6 คน เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือกโดยประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดเกล้าแต่งตั้ง ส่วน ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ อสส. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประธาน ก.อ. และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

logoline