svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

สั่ง 5 ตำรวจ ตม.ให้ออกจากราชการ ปมอุ้มรีดเงินชาวจีน พร้อมตั้ง กก.สอบ

22 มีนาคม 2566

ผบก.ตม.1 เซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 5 ตำรวจ ตม. อุ้มรีดเงินชาวจีน และล่ามสาวชาวไทย หลังถูกศาลอาญาคดีทุจริตฯ ออกหมายจับ พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

22 มีนาคม 2566 ความคืบหน้าการดำเนินการ ตำรวจ ตม.อุ้มรีดทรัพย์ ชาวจีน และล่ามสาวชาวไทย ล่าสุด พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหนังสือคำสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ที่ 31 /2566 ให้ 

พ.ต.ต.สรวิศ อินทร์ลับ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

พ.ต.ต.จิรภัทร บุญนำ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 

ร.ต.ท.ประวิต พลจังหรีด รองสารวัตร กองกำกับกรสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 

ร.ต.ท.สุริยะ รุกขชาติ รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ด.ต.พีระศักดิ์ ยิ้มไพบูลย์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลสอบสวนพิจารณาทางวินัย หลังมีคำสั่งที่ 30/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน ตำรวจทั้ง 5 นาย เนื่องจากข้าราชการตำรวจดังกล่าวถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่า กระทำความผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์

อันไม่น่าไว้วางใจ หากให้ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการโดยส่วนรวม อันเป็นเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ตาม กฎ ก.ตร.

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ตำรวจทั้ง 5 นาย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อนุมัติออกหมายจับข้าราชการตำรวจดังกล่าวต้องหาว่า “กระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือ จำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกชมขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป” ตามหมายจับ

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

ตั้งกรรมการสอบ 5 ตม. ปมอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน

ล่าสุด พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีหนังสือคำสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ที่ 30 /2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

หลังพันตำรวจตรี สรวิศ อินทร์ลับ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 , พันตำรวจตรี จิรภัทร บุญนำ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 , ร้อยตำรวจโท ประวิต พลจังหรีด รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 , ร้อยตำรวจโท สุริยะ รกชชาติ รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน (สายงานสืบสวน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และ ดาบตำรวจ พีระศักดิ์ ยิ้มไพบูลย์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา จากคดีตำรวจอุ้มชาวจีนกรรโชกทรัพย์

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย 

พันตำรวจเอก ภาสกร รัตนปนัดดา รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นประธานกรรมการ ,พันตำรวจเอก พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นกรรมการ ,ว่าที่ พันตำรวจเอกหญิง ธัญดา เลาห์ทวี ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นกรรมการ ,ว่าที่พันตำรวจตรีหญิง วาสนา เททประสิทธิ์ สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นกรรมการ และร้อยตำรวจโทหญิง จุฑารัตน์ เง็กเอี่ยม รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดใน กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสอบสวน มาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

อนึ่ง หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจ ผู้อื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องตันแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว