svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"ประยุทธ" ก.อ.ป้ายแดง จ่อผลักดัน 1 เม.ย. เป็น "วันอัยการ"

13 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ประยุทธ" ก.อ.ป้ายเเดง ออกสารขอบคุณอัยการทั้งประเทศ ผลักดัน 1 เม.ย. เป็น "วันอัยการ" ยันดันวิสัยทัศน์ทุกข้อที่ประกาศไว้เพื่อชาวอัยการ

13 มีนาคม 2566 ภายหลังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการ เเทนชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 มี.ค.66 โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิเเละนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไม่เป็นทางการ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ปรากฎว่าผู้ได้คะเเนนสูงสุดลำดับ 1.นายประยุทธ เพชรคุณ ได้ 2,042 คะแนน 2. นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์ ได้คะแนนได้ 1,922 คะแนน3. นายพีระพัฒน์  อิงพงษ์พันธ์ได้คะแนน 1,748 คะแนน 4. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ ได้คะแนน 1,743 คะเเนน

ด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้าน การบริหารจัดการ ปรากฎว่าผู้ได้คะแนน อันดับ 1. นายยุทธนา สาโยชนกรได้คะเเนน 1,944 คะเเนน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ได้คะเเนน1,755 คะเเนน 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญ 1. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล ได้คะเเนน 1,811 คะเเนน 2. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล ได้คะเเนน 1,476 คะเเนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อมา วันนี้ (13 มีนาคม 2566 ) นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกสารขอบคุณอัยการทั้งประเทศความว่า ผมขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ อัยการทั่วประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกผมเข้าไปทำหน้าที่กรรมการอัยการ (ก.อ.) อีกครั้ง ผมขออนุญาตเรียนมายังพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาวอัยการทุกท่านว่าตลอด 7 ปี ที่ทำหน้าที่ในนามทีมโฆษกของสำนักงานอัยการสูงสุด และ 5 เดือนที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการอัยการสิ่งที่ผมยืนหยัดยึดมั่นและแสดงตัวตนที่ชัดเจนตลอดมา คือ การปกป้ององค์กร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และการรักษาสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงได้ของชาวอัยการ และจะยึดมั่นในหลักการนี้ตลอดไป

สำหรับการทำหน้าที่ของผมในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผมจะผลักดันวิสัยทัศน์ทุกข้อที่ได้เสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการอัยการไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์เรื่องการจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายที่ชัดเจนเป็นธรรม การปรับเปลี่ยนเสื้อครุยใหม่ การผลักดันให้วันที่ 1 เม.ย.ของทุกปีให้เป็นวันอัยการและการจัดให้มีงานเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตให้กับข้าราชการฝ่ายอัยการที่เกษียณอายุราชการ โดยให้ถือเป็นวาระสำคัญขององค์กรที่จะต้องจัดให้มีขึ้นแทนภาพการณ์ปัจจุบันที่ผู้เกษียณอายุราชการต้องแยกย้ายกลับบ้านอย่างโดดเดี่ยว ทั้ง ๆ ที่แต่ละท่านได้อุทิศตนให้องค์กรและสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ข้ออื่น ๆ ก็จะขับเคลื่อนผลักดันในโอกาสต่อ ๆ ไป

สุดท้ายผมขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาวอัยการทุกท่านอีกครั้งที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นให้การสนับสนุนผมได้เข้าไปทำหน้าที่สำคัญในคณะกรรมการอัยการผมให้คำมั่นว่า "ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยจะมั่นคง ชัดเจน มีเป้าหมายด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและของชาวอัยการเป็นที่ตั้ง"

logoline