svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ศาลนัดชี้ชะตา "กนกวรรณ" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่หรือไม่พรุ่งนี้

21 กุมภาพันธ์ 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดี "กนกวรรณ วิลาวัลย์" อดีต รมช.ศึกษาฯ ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีรุกป่าเขาใหญ่หรือไม่ บ่ายวันพรุ่งนี้

21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (22 ก.พ.) เวลา 13.00 น. ศาลฎีกาสนามหลวง นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ คมจ.2/2565 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ผู้ร้อง กับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีรุกป่าเขาใหญ่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

จากคดีที่ ป.ป.ช. ผู้ร้องยื่นคำร้อง สรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 45 ผู้คัดค้านดำเนินการ ขอออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 30-2-80.5 ไร่ โดยอ้างว่า ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจาก นายทิว มะลิซ้อน เมื่อปี 33

แต่ นายทิว ไม่มีตัวตน ทั้งไม่เคยมีการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ทำให้รัฐสูญเสียที่ดิน ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ผู้คัดค้าน การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความเสียหายร้ายแรง ผู้คัดค้านยังคงยึดถือครอบครองที่ดินต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศาลนัดชี้ชะตา "กนกวรรณ" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่หรือไม่พรุ่งนี้
 

ป.ป.ช. ผู้ร้อง จึงขอให้ศาลฎีกา มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้อง จนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการ ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 11, 17 ประกอบข้อ 27
ศาลนัดชี้ชะตา "กนกวรรณ" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่หรือไม่พรุ่งนี้  

โดยเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้อง ของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีคำสั่งให้       นางกรกวรรณ ผู้คัดค้าน หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำพิพากษา ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ประกอบมาตรา 87 วรรคสาม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดี เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรคสอง

และมีการพิจารณาคดีครั้งแรก ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 และมีการพิจารณาคดีเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ศาลฎีกาจึงนัดคู่ความทั้งสองฝ่าย มาฟังคำพิพากษาดังกล่าว
ศาลนัดชี้ชะตา "กนกวรรณ" ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกป่าเขาใหญ่หรือไม่พรุ่งนี้
 

logoline