svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

“บิ๊กเด่น” ตั้งกรรมการสอบปมตำรวจ สตม. ร้องถูกสอบสวนโดยไม่ชอบ

07 กุมภาพันธ์ 2566
267

ผบ.ตร. ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปมตำรวจ สตม. ร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกตำรวจอ้างตัวเป็นคณะทำงาน ตร. สอบสวนโดยไม่ชอบ บังคับข่มขู่โดยทุจริต ให้มีผลแล้วเสร็จใน 30 วัน

7 กุมภาพันธ์ 2566 จากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจ ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ว่า ถูกสอบสวนดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรม โดยกล่าวอ้างว่า โดนกลั่นแกล้ง ถูกเรียกไปสอบสวน ซึ่งการสอบสวนเป็นการสอบสวนไม่ชอบ เป็นการสอบสวนเกินกว่าอำนาจ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 

อีกทั้งผู้สอบสวน ไม่ใช่พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีเจตนามุ่งเน้น กสั่นแกล้ง ยัดเยียดข้อกล่าวหา ขู่เข็ญ ให้การอันเป็นการจับผิด และกลุ่มข้าราชการในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร้องเรียนว่า ถูกกลุ่มข้าราชการตำรวจอ้างเป็นคณะทำงาน ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรม เจตนาจงใจกลั่นแกล้ง โดยแอบอ้างจูงใจ ข่มขู่ ให้กระทำการหรือให้การโดยมิชอบ รวมทั้งปกปิดข้อเท็จจริงโดยทุจริต ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายนั้น
“บิ๊กเด่น” ตั้งกรรมการสอบปมตำรวจ สตม. ร้องถูกสอบสวนโดยไม่ชอบ
 

ล่าสุด พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือคำสั่งตร.ที่ 111/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เพื่อให้ได้รายละเอียดประกอบการพิจารณาพฤติการณ์ และหลักฐานในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ข้าราชการตำรวจที่ถูกร้องเรียน ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นนั้น

กระทำผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 

1.พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
2.พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รองจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
3.พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
4.พ.ต.อ.พิศุทธิ์ ศุกระศร รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
5.พ.ต.อ.บุญส่ง หนูรัตน์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

6.พ.ต.อ.โอภาส ทั่งทอง รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ
7.พ.ต.อ.วีร์พล ใหญ่อรุณ รองผู้บังคับการ กองคคีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดีเป็นกรรมการ
8.พ.ต.อ.ปภังกร ศรีวิรัญ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 6 สำนักงานกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ
9.ว่าที่ พ.ต.อ.เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท ผู้กำกับการ กลุ่มงานวิชาการกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ
10.ว่าที่ พ.ต.อ.นภัสกร วงศ์ษา ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกรรมการ

11.พ.ต.ท.ทรงเวทย์ ศรีธรรม รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
12.พ.ต.ท.ศิริพล บุญหนุน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
13.พ.ต.ท.ชินกฤต ไมตรีแพน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
14.พ.ต.ท.เจนวิทย์ ตรีสุคนธ์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 3 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
15.พ.ต.ท.สากล รัศมีบรรพตกุล สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
16.พ.ต.ท.พัชระ รัตนประเสริฐ รองผู้กำกับการ ฝ้ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่งนี้ แล้วเสนอสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป