svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

กรมที่ดิน สั่งสอบนอมินี กว้านซื้อหมู่บ้านหรู-คอนโด แทน "แก๊งตู้ห่าว"

02 ธันวาคม 2565
2.3 k

รองอธิบดีกรมที่ดิน สั่งตรวจสอบนอมินี กว้านซื้อหมู่บ้านหรู-คอนโดนิเนียม แทนกลุ่มจีนสีเทา ว่าเข้าลักษณะเป็นการถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าวหรือไม่

ความคืบหน้ากรณี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเครือข่ายกลุ่มทุนจีนสีเทา เชื่อมโยงนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ "ตู้ห่าว" โดยเป็นบ้านหรู ราคากว่า 50 ล้านบาท 10 หลัง ในกรุงเทพมหานคร, จ.สมุทรปราการ และห้องชุดหรูมูลค่า 100 ล้าน ย่านเจริญนคร โดยมีรายงานว่ากลุ่มจีนสีเทามักกว้านซื้อบ้านหรู ตามโครงการใหญ่หรือคอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุง ในลักษณะเหมาเฟส หรือหากเป็นคอนโดมิเนียมหรูจะเหมายกชั้น ซื้อขายผ่านนายหน้า หรือตัวแทนเท่านั้น

2 ธันวาคม 2565 นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงกรณีถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว ว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับคนต่างด้าวซื้อที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรเกือบทั้งโครงการ
นางพนิตาวดี  ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน
จากการตรวจสอบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร พบว่าเป็นบุคคลไทยทั้งหมด ซี่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบว่าคนไทยเหล่านี้ถือที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือไม่ หากพบว่าเป็นการถือที่ดินแทนคนต่างด้าว จะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ปัจจุบันการถือครองที่ดินของบุคคลต่างด้าวบางประเภทสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเฉพาะ เช่น

1.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545

2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ 2520

3.พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เป็นต้น

แต่บุคคลต่างด้าวยังมิอาจได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ซึ่งในการตรวจสอบกรณี นิติบุคคลขอได้มาซึ่งที่ดินว่า จะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวหรือไม่นั้น มีแนวทางปฏิบัติ ให้ตรวจสอบว่า มีคนต่างด้าวถือหุ้น เกิน 49% หรือไม่ และมีหุ้นส่วนคนต่างด้าวเกิน 50% ของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือไม่

หากตรวจสอบแล้ว ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือว่านิติบุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย สามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ ตาม มาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
นางพนิตาวดี  ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน
สำหรับการได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคล ที่มีเหตุที่น่าสงสัยคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คนไทยเหล่านี้ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง มิได้ถือแทนคนต่างด้าว โดยสอบสวนผู้ถือหุ้นคนไทยที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในประเด็น มีอาชีพใด, รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่, โดยแสดงหลักฐานประกอบ เงินที่ซื้อหุ้นมีที่มาอย่างไร เป็นต้น

รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวอีกว่า ส่วนกรณี บุคคลต่างด้าวเช่าที่ดิน หรือถือสิทธิประเภทอื่นในระยะยาว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนว่าวัตถุประสงค์ในการเช่าที่ดินเพื่อนำไปประกอบกิจการใด ผู้ให้เช่าถือกรรมสิทธิ์แทนบุคคลต่างด้าวผู้เช่าหรือไม่ หรือขัดต่อ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือไม่

จากกรณีที่เป็นข่าว ก่อให้เกิดความห่วงใยในเรื่องความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของบุคคลต่างด้าว

กรมที่ดินได้มีหนังสือสั่งการเน้นย้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบ และสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงให้ปรากฏชัดเจน กรณีที่คนไทยซื้อที่ดิน ว่าจะเข้าลักษณะเป็นการถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าวหรือไม่ ตลอดจนให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยว่าการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ 

ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายอาญารวมถึงบุคคลต่างด้าวก็มีความผิด ซึ่งมีอัตราโทษทั้งจำและปรับส่วนที่ดินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ก็จะต้องจำหน่ายหากไม่จำหน่าย อธิบดีกรมที่ดินก็มีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้นได้