svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

พล.ต.อ.กิตติรัฐ หัวหน้าทีมศึกษาตอบสนอง พ.ร.บ.ตำรวจ

17 ตุลาคม 2565

ผบ.ตร.มอบ “พล.ต.อ.กิตติรัฐ” ตั้งคณะทำงาน ศึกษาการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งการแบ่งลำดับความเร่งด่วนของงาน การจัดสรรอัตรา วางตำแหน่งของกำลังพล เข้ากลุ่มงาน หรือ ยุบสายงาน ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีเรื่องของการยุบ กองบังคับการตำรวจรถไฟและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ปทส. ว่า ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลความเรียบร้อย ซึ่งข้าราชการตำรวจที่จะเกลี่ยไปหน่วยอื่นก็เป็นเรื่องความสมัครใจ โดยในส่วนของรายละเอียดจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป

 

ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า วันนี้(17 ตุลาคม ) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ จะลงนามหนังสือไปยังทุกหน่วยให้ศึกษาและทำความเข้าใจว่า มีอะไรที่ต้องดำเนินการแบบเร่งด่วนบ้าง และจะมีคณะทำงานขับเคลื่อนจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ ที่จะออกมา ซึ่งแต่ละเรื่องได้เตรียมไว้หมดแล้ว โดยมีความเร่งด่วนระดับเร็ว ระดับกลางและรอได้ 1 ปี

พล.ต.อ.กิตติรัฐ หัวหน้าทีมศึกษาตอบสนอง พ.ร.บ.ตำรวจ

พล.ต.อ.กิตติรัฐ หัวหน้าทีมศึกษาตอบสนอง พ.ร.บ.ตำรวจ

โดยในส่วนของตำรวจรถไฟกับตำรวจ ปทส. จะมีเวลาพิจารณาประมาณ 1 ปี โดยตอนนี้ต้องจัดตำรวจเข้ากลุ่มสายงานก่อน ตามพร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ ส่วนตำรวจที่หน่วยงานจะถูกยุบอีก 1 ปี ก็จะมีการวางแผนว่าจะสมัครใจไปที่ไหน หรือไม่ ต้นสังกัดมีกรอบอัตราที่จะเปิดรับและลงตำแหน่งในหน่วยนั้นหรือไม่ ซึ่งตำแหน่งไม่หายอยู่แล้วทุกอย่างเป็นกรอบอัตราที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากที่มีการเกลี่ยหรือไปหน่วยใหม่ก็อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ตำรวจใหม่ ทั้งหมด

ส่วนประเด็นเกี่ยวเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เปิดเผยว่า ในวาระเริ่มแรก ภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ตำรงตำแหน่ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ

พล.ต.อ.กิตติรัฐ หัวหน้าทีมศึกษาตอบสนอง พ.ร.บ.ตำรวจ