svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศ ป.ป.ง.สั่งอายัดทรัพย์ “เครือข่าย S Club”

26 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศ ป.ป.ง.สั่งอายัดทรัพย์ “เครือข่าย S Club” หลอกลงทุนผ่านเกม-ธุรกิจ เสียหายเกือบพันคน สูญเงินกว่า 500 ล้านบาท

วันนี้ (26 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

 

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่๑ กันยายน ๒๕๖๕  ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย “นายนนทพัทธ์ สมบุญ” กับพวก จำนวน  ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ 

 

 

\"ราชกิจจาฯ\" ออกประกาศ ป.ป.ง.สั่งอายัดทรัพย์  “เครือข่าย S Club”

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๔ (๑) แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สิน เนื่องจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย และสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
ชลธิชา ดาวเรือง  ผู้อำนวยการกองคดี 3 หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. 

 

 

ภาพแถลงการจับกุมเครือข่าย  S CLUB

สำหรับประกาศดังกล่าว เป็นไปตามที่เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตำรวจ ศปอส.ตร. ร่วมกันแถลงผลการจับกุม การฉ้อโกงออนไลน์ กลุ่มกระบวนการฉ้อโกงหลอกลวงผู้เสียหายลงทุนธุรกิจ เอส คลับ (S CLUB) โดยได้จับกุมตัวนายนนทพัทธ์ สมบุญ อายุ 35 ปี 2.นายเด่นธนากร พชรปัญโญภาส อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยการโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลอื่นทั่วไปโดยการเผยแพร่ข่าวด้วยวิธีการอื่นใด” 

 

จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้มีชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมสัมมนาในจังหวัดต่าง ๆ และได้หลอกให้ร่วมลงทุนกับ บริษัท S CLUB ซึ่งเป็นบริษัทที่พาลูกค้าไปเล่น CASINO ทั่วโลก มีรายได้จากการปันผลส่วนแบ่งจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากคาสิโนทุกรอบการลงทุนจะแบ่งเป็นแพ็กเกจ 9 ระดับโดยเริ่มตั้งแต่ 21,000 – 5,000,000 บาท ซึ่งจะนำเงินมาปันผลให้กับนักลงทุนเดือนละ 10.5 เปอร์เซ็นต์ และนักลงทุนยังมีรายได้จากการชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมลงทุน

 

โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่า Commission จากการแนะนำ โดย หากสามารถชักชวนให้มีผู้มาลงทุนในแพ็กเกจที่มีมูลค่าสูงขึ้นจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นในอัตรา 5-15 % ค่าบริหารทีม 8-10% การหลอกล่อสมาชิกโดยการการจัดโปรโมชั่น เช่น แจกทองคำ รถยนต์ สิทธิท่องเที่ยวในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งในช่วงแรกจะมีการจ่ายผลตอบแทนจริง แต่ภายหลังจะบ่ายเบี่ยงและหลบหนีไป "มีผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกกว่า 400 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท

 

 

ภาพแถลงการจับกุมเครือข่าย  S CLUB

ภาพแถลงการจับกุมเครือข่าย  S CLUB

ภาพแถลงการจับกุมเครือข่าย  S CLUB

 

 

อ่านรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษา คลิก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/228/T_0006.PDF

logoline