background-defaultbackground-default
ธปท. เตือนผู้ลงทุน FOREX ระวังโดนหลอกจากบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

ธปท. แจ้งข่าวยืนยันทาง ธปท. ยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคล หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อีกรายงานความเคลื่อนไหว ประเด็นร้อนที่เกี่ยวกับ  FOREX ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศแจ้งข่าวระบุว่า  ในปัจจุบัน ธปท. ยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคล หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต โดย ธปท. ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับการลงทุน FOREX ให้ระวังถูกหลอกลวงมาเป็นระยะ

ธปท. เตือนผู้ลงทุน FOREX ระวังโดนหลอกจากบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

ธปท. เตือนผู้ลงทุน FOREX ระวังโดนหลอกจากบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

ธปท. เตือนผู้ลงทุน FOREX ระวังโดนหลอกจากบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจาก ธปท. ได้ที่ https://www.bot.or.th/app/BotLicenseCheck เนื่องจากมีแชร์ลูกโซ่ที่แอบอ้างลงทุนใน FOREX โดยไม่มีการทำธุรกรรมจริง ซึ่งผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินด้วย

ธปท. เตือนผู้ลงทุน FOREX ระวังโดนหลอกจากบริษัทที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด