svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ผบ.ตร.นัดผบช.ทุกหน่วย ให้ข้อมูลจัดโผนายพล

04 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นัดประชุมผู้บัญชาการทุกหน่วย ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง วันที่ 5 สิงหาคมนี้ โดยตำแหน่งแต่งตั้งนายพลปีนี้ว่าง 157 ตำแหน่ง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) มีหนังสือส่วนราชการ สกพ. ที่ 0009.231/5470 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง ผู้บัญชาการ( ผบช.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สง.ผบ.ตร.)

 

ตามหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/5023 ลง 9 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยและหน่วยงานพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บังคับการ( ผบก.) ถึงผู้บัญชาการ ( ผบช.) ส่งไปยังหน่วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (ผ่าน ทพ.) ภายใน 12 กรกฎาคม 2564 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผบก. ขึ้นไปวาระประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและละเอียดรอบคอบ ผบ.ตร. จึงได้กำหนดนัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. และให้ท่านเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

 

สำหรับตำแหน่งว่างระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ลงไปถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2564 รอง ผบ.ตร.ว่าง 2 ตำแหน่ง ส่วนระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 9 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ว่าง 20 ตำแหน่ง ระดับ รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) ว่าง 42 ตำแหน่ง และ ผบก.ว่าง 84 ตำแหน่ง ดังนั้น ในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 157 ตำแหน่ง

 

logoline