svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

กางโผ ตร. "ระดับผบก. - ผบช." 142 ตำแหน่ง

ภายหลังการประชุมพิจารณาเลื่อนตำแหน่งระดับผู้บังคับการ(ผบก.) ถึง ผู้บัญชาการ (ผบช.) โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เข้าร่วมประชุมวันนี้ มีรายงานข่าวคาดการโผว่า ใครจะขยับขึ้นโยกย้ายไปที่ใดบ้าง ซึ่งมีหลายตำแหน่งที่น่าสนใจ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 ส.ค.2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ( ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับผู้บังคับการ(ผบก.) ถึงผู้บัญชาการ (ผบช.) เพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.-รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการชี้แจงตำแหน่งว่างในแต่ละหน่วย และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้ง ซึ่งใช้เวลาในการประชุม 15 นาที จึงเสร็จสิ้น
สำหรับตำแหน่งว่างระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ลงไปถึง ผู้บังคับการ(ผบก.) วาระประจำปี 2563 รอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ว่าง 13 ตำแหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการ(รอง ผบช.) ว่าง 43 ตำแหน่ง และผบก.ว่าง 77 ตำแหน่ง ดังนั้นในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 142 ตำแหน่ง
ระดับ รอง ผบ.ตร. คาดว่ามีการเสนอชื่อ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. อาวุโสลำดับ 1 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. อาวุโส ลำดับ 2 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. อาวุโส ลำดับ 3
ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. คาดว่ามีการเสนอชื่อ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. , พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. , พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. , พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ ผบช.ภ.7 , พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. , พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส.

ขณะที่ระดับ ผบช. โยกสลับในระนาบเดียวกัน คาดว่ามีการเสนอชื่อ อาทิ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ สบ.8 โยกเป็น ผบช.ภาค 7 , พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผบช.สำนักงานกฎหมายและคดี โยกเป็น ผบช.ภาค 8 , พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ภาค 2 โยกเป็น ผบช.ทท. , พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี จเรตำรวจ สบ.8 โยกเป็น ผบช.รร.นรต. , พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. โยกเป็น ผบช.น.
ระดับ รอง ผบช. ที่ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผบช. อาทิ พล.ต.ต.ณพรัตน์ อารายางกูร รอง ผบช.ภ.2 อาวุโสลำดับ 112 เป็น ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช. ภาค 3 อาวุโสลำดับ 63 เป็น ผบช.ภ.3 , พล.ต.ต.ภานุรัตน์ หลักบุญ จเรตำรวจ สบ.8 อาวุโสลำดับ 28 เป็นผบช. ภาค 4 , พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. อาวุโสลำดับ 121 หรือลำดับสุดท้าย เป็น ผบช.ก. , พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา รอง ผบช.ก. อาวุโสลำดับ 120 เป็นผบช.ส. , พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม. อาวุโส ลำดับ 76 เป็น ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. อาวุโสลำดับ 25 เป็น ผบช.ปส.,
ขณะที่ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภาค 1 , พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภาค 6, พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภาค 5 ,พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภาค 9 อยู่ที่เดิม
ระดับ ผบก. ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนเป็น รอง ผบช. อาทิ พล.ต.ต.สำราญ นวลมา ผบก.สปพ. อาวุโสลำดับ 141 เลื่อนเป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. อาวุโสลำดับสุดท้าย หรือลำดับ 142 เลื่อนเป็น รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน. อาวุโสลำดับ 136 เลื่อนเป็น รอง ผบช.ก.

ขณะที่ในระดับ รอง ผบก. ที่ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนเป็น ผบก. มีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พ.ต.อ.อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. เลื่อนเป็น ผบก.รฟ.(รถไฟ) , พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบก.ปคม. เลื่อนเป็น ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. , พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ รอง ผบก.ป. เลื่อนเป็น ผบก.รน.(ตำรวจน้ำ) ,พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รอง ผบก.ทล. เลื่อนเป็น ผบก.ทล.(ทางหลวง) , พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบก.สปพ. เลื่อนเป็น ผบก.สปพ.( 191) , พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. เลื่อนเป็น ผบก.ปอท.
ส่วน ผบก. ที่โยกสลับระนาบเดียวกัน มีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. โยกมาเป็น ผบก.ปคม. , พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.อคฝ. โยกเป็น ผบก.น.1, พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 โยกมาเป็น ผบก.น.8, พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.อก. บช.ก. โยกมาเป็น ผบก.ปทส., พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ปปป. โยกมาเป็น ผบก.ป.,พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง ผบก.น.1 โยกเป็น ผบก.ภ.จว.นครปฐม,
ส่วน พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6. , พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ. , พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. อยู่ที่เดิม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีแต่งตั้งยังไม่นิ่ง โดยเฉพาะ บช. ภาคต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด เบื้องต้นคาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายระดับ ผบก.-รอง ผบ.ตร. ในช่วงสัปดหาสุดท้ายของเดือนสิงหาคม โดยในวันเดียวกัน จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. เพื่อเลือก ผบ.ตร. คนใหม่