background-defaultbackground-default
5 ข้อระวังในการจ้างนายหน้ารับฝากขายบ้าน

5 ข้อระวังในการจ้างนายหน้ารับฝากขายบ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หากคุณเป็นคนที่วางแผนในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือต้องการขายบ้าน ซึ่งคงเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการขายบ้านด้วยตนเองนั้นไม่เชื่อเรื่องง่ายๆ เพราะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นรับรู้ จึงทำให้นายหน้ารับฝากขายบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ให้กับคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะนายหน้ารับฝากขายบ้านประเมินราคาบ้าน และกำหนดราคาให้เหมาะสมกับตลาด พร้อมทั้งทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมบ้านของคุณนั่นเอง รวมไปถึงช่วยกฎหมายอย่าง สินเชื่อ นิติกรรมโอนสิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้นหากคุณต้องการใช้บริการจ้างนายหน้ารับฝากขายบ้าน เรามีคำแนะนำ 5 ข้อระวังในการจ้างนายหน้ารับฝากขายบ้าน เพื่อให้คุณรับรู้ถึงข้อมูลและระมัดระวังตัวได้ทัน มาติดตามพร้อมๆกันเลย

5 ข้อที่คุณควรระวังในการรับฝากขายบ้าน

1.ตรวจสอบใบอนุญาต

สิ่งที่คุณควรระวังมากที่สุดคือ นายหน้ารับฝากขายบ้านต้องมีใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น เพราะเป็นใบที่ทางสมาคมใช้สำหรับทดสอบจรรยาบรรณของนายหน้า เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐาน ซึ่งถ้านายหน้าถูกร้องเรียน หรือถูกตรวจสอบว่าทำผิดกฎจริง จะโดนถูกยึดใบอนุญาต และถ้าหากนายหน้าไม่มีใบอนุญาตคุณควรเลี่ยง ออกห่างให้เร็วที่สุด

 

2.ห้ามขอโฉนดบ้านตัวจริง

สำหรับโฉนดบ้านตัวจริงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้าน และสำนักงานที่ดิน ถ้าหากนายหน้ารับฝากขายบ้านขอโฉนดบ้านตัวจริง คุณควรพึงระวังอย่างยิ่ง เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ฉ้อฉลได้ และอาจเกิดการนำเอกสารไปปลอมแปลงโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่ถ้าเจ้าบ้านไม่สะดวกทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง สามารถทำใบมอบอำนาจแนบไปกับโฉนดได้ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณนำโฉนดตัวจริงไว้กับตัว และเน้นทำธุรกรรมด้วยตนเองหรือไปพร้อมนายหน้า ถือว่าได้รับความปลอดภัยมากที่สุด และไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างแน่นอน

3.ระบุเนื้อหาสัญญาไม่ชัดเจน

การทำสัญญาควรมีการระบุลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน โดยภายในสัญญาต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการนายหน้า กำหนดวันชำระค่าใช้จ่าย และกำหนดว่าใครควรจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอน เป็นต้น ซึ่งคุณควรพิจารณาเนื้อหาภายในสัญญาให้ดี ก่อนตกลงเซ็นสัญญากับนายหน้ารับฝากขายบ้าน

4.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายหลายรายการ

แน่นอนว่าคุณใช้บริการรับฝากขายบ้านจากนายหน้า เพราะคุณก็ต้องการให้นายหน้าทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงการขายบ้านของคุณ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำตลาด เช่น ค่าสื่อโฆษณา ค่าป้าย ค่าเสียเวลา และอื่นๆ ล้วนเป็นสิ่งที่นายหน้าควรรับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง

5.การรับประกันราคาและเวลา

ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับฝากขายบ้าน ไม่ควรรับประกันราคา และช่วงเวลาในการปิดการขายบ้าน ด้วยจรรยาบรรณที่ดีไม่ควรโฆษณาชวนเชื่อ หรือพูดเกินจริง เพื่อทำให้ผู้ที่สนใจขายบ้านมาทำสัญญากับนายหน้า เพราะในความเป็นจริง การขายบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ราคา ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมรอบข้าง เป็นต้น ซึ่งเหตุผลดังกล่าวผู้ซื้อล้วนคำนึงมาใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ยกเว้นในกรณีที่นายหน้ามีลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านจริงๆ อาจทำการเจรจากับผู้ขายให้ทำสัญญาได้

ข้อดี-ข้อเสียของการจ้างนายหน้ารับฝากขายบ้าน

 • ข้อดีในจ้างบริการรับฝากขายบ้าน
 • คุณไม่จำเป็นต้องพาผู้ซื้อเยี่ยมชมบ้านด้วยตนเอง โดยจะมีนายหน้าเข้ามาดูแลและพาผู้ที่สนใจเยี่ยมชมภายในอาคาร ทำให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้
 • นายหน้าจะประเมินราคา และตั้งราคาให้เหมาะสมกับตลาด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมไม่ถูก หรือแพงจนเกินไป
 • คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำตลาด เพราะนายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยไม่เรียกเก็บในภายหลัง
 • นายหน้ารับฝากขายจะมีประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง ช่วยให้ปิดการขายบ้านได้เร็ว
 • นายหน้าจะช่วยคุณขายบ้านตั้งแต่วันเริ่มประกาศการขาย ไปจนถึงวันที่เซ็นโอนกรรมสิทธิ์
 • นายหน้าเป็นผู้ดูแลสัญญาซื้อขาย รวมไปถึงดูแลเรื่องสินเชื่อของธนาคารให้กับคุณอีกด้วย
 • ข้อเสียในจ้างบริการรับฝากขายบ้าน
 • อาจเกิดปัญหาหรือความเสี่ยงที่จะโดนโกง ซึ่งผู้ที่ใช้บริการรับฝากขายบ้าน ควรดูความน่าเชื่อถือจากประวัติของนายหน้า และใบอนุญาตให้ดีเสียก่อน
 • เสียค่าจ้างบริการนายหน้ารับฝากขายบ้าน โดยต้องจ่ายค่านายหน้า 3% ของราคาบ้าน เช่นหากบ้านราคา 1,000,000 บาท คุณจะเสียค่านายหน้า 30,000 บาทนั่นเอง
 • เมื่อนายหน้าเป็นผู้ออกใบสัญญาซื้อขาย อาจทำให้คุณเสียเปรียบไม่รู้ตัว ซึ่งคุณควรอ่านรายละเอียดสัญญาให้ดีก่อนทำการตกลงเซ็นสัญญา

5 ข้อระวังในการจ้างนายหน้ารับฝากขายบ้าน

สำหรับผู้ที่สนใจบริการรับฝากขายบ้าน แต่ไม่รู้เลือกใช้บริการไหนที่ได้รับการไว้วางใจ หรือความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ใช้ แหล่งรวมบริการรับฝากขายบ้าน เพราะมีเหล่านายหน้าที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากองค์กร Fastwork ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้บริการได้เช่นกัน ทั้งนี้หากเกิดปัญหาหรือมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิด 5 ข้อที่เรากล่าวไปนั้น สามารถแจ้งกับทางองค์กรให้เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่คุณ และสามารถพูดคุยหรือเจรจาต่อรองให้ดีก่อนทำการชำระค่าจ้างบริการได้อีกด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด