background-defaultbackground-default
ชาวนาเช็คเลย ! เงินช่วยเหลือ "ไร่ละ 1,000" รอบแรก จังหวัดไหน โอนเมื่อไหร่บ้าง

"เปิดแผนการโอนเงิน" ตามโครงการช่วยเหลือชาวนา อัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน พร้อมโอนเงินรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 24-28 พ.ย. นี้ คาดมีชาวนาได้รับเงินช่วยเหลือ 3.4 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามมติที่ประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ตามโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรในรอบแรก (งวดที่1-6) ให้แก่เกษตรกร 3.4 ล้านครัวเรือน หรือ  75% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

วันที่ 24 พฤศจิกายน  2565 
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
คิดเป็นเกษตรกรจำนวน 804,017 ราย วงเงิน 10.15 ล้านบาท
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ภาคเหนือ ลำปาง น่าน แพร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี
คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 985,871 ราย วงเงิน 10,841 ล้านบาท

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ยโสธร
คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 978,459  ราย วงเงิน 11,037 ล้านบาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ
คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 980,489 ราย วงเงิน 11,369 ล้านบาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อำนาจเจริญ
ภาคกลาง อยุธยา นนทบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี
ภาคตะวันออก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ตราด
ภาคตะวันตก  ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 546,458 ราย วงเงิน 7,345 ล้านบาท

ชาวนาเช็คเลย ! เงินช่วยเหลือ "ไร่ละ 1,000" รอบแรก จังหวัดไหน โอนเมื่อไหร่บ้าง

โดยรวมทั้ง 5 วันจะสามารถโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ทั้งหมด 4.29 ล้านราย วงเงิน  50,617 ล้านบาท

ทั้งนี้เกษตรกรยังสามารถเช็คสถานะเงินช่วยเหลือชาวนาปี 2565/66 ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง  chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.กดค้นหา

4. ระบบจะแจ้ง  ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขาธกส./สถานะ ให้ท่านทราบ โดยเกษตรกรที่สมัคร BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ชาวนาเช็คเลย ! เงินช่วยเหลือ "ไร่ละ 1,000" รอบแรก จังหวัดไหน โอนเมื่อไหร่บ้าง

ทั้งนี้ ภาครัฐยังคงมีมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีรายได้ และ สภาพคล่องในการใช้จ่าย เพิ่มเติมอีก 3 ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 , โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2565/66 โครงการ  คิดวงเงินรวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด