svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศาลปค.นัดไต่สวน"อุปนายกสภาม.ราม" ปมมติถอดถอน "สืบพงษ์" พ้นอธิการบดี รอบสอง

22 พฤศจิกายน 2565
576

ศาลปกครองนัดไต่สวน "อุปนายกสภา ม.ราม" เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคำสั่งทุเลาบังคับคดีก่อนมีคำพิพากษาในคดีที่"สืบพงษ์" ยื่นฟ้องเหตุถูกปลดออกจากตำแหน่ง"อธิการบดีม.ราม"รอบ 2 โดยไม่ชอบ

 

 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา "นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่" อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยื่นฟ้อง "นายสมบูรณ์ สุขสำราญ" อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำหน้าที่แทนนายกสภา ม.ราม เป็นผู้ถูกฟ้องคดี กรณีที่มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งอธิการบดี ม.ราม รอบที่ 2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา 

 

โดยศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีดำหมายเลขที่ บ.362/2565 และได้พิจารณาคำฟ้องและคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองเป็นกรณีเร่งด่วน แล้ว เห็นว่า เพื่อประกอบการพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องและคำร้องขอทุเลาคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงนัดไต่สวนคู่กรณีในวันที่ 23 พ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 14

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกแถลงการณ์มีมติถอดถอน "สืบพงษ์ ปราบใหญ่" พ้นจากตำแหน่ง"อธิการบดี ม.รามคำแหง" ด้วยเหตุผล 3 เรื่องประกอบด้วย ใช้วุฒิการศึกษาปริญญา เอกที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครเข้าบรรจุเป็นอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์, รับโอนทรัพยสินที่ในคดีที่มีการกล่าวหาผู้อื่นร่ำรวยผิดปกติ และ ถวายฎีกาด้วยข้อความอันเป็นเท็จ จงใจบิดเบือนข้อมูล ใส่ร้ายสภา "ม.รามคำแหง"

สืบพงษ์  ปราบใหญ่  ถูกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติถอดถอน ออกจากตำแหน่งอธิการบดีรามคำแหง รอบสอง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 65 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ในคดีที่"นายสืบพงษ์" ยื่นฟ้องสภา ม.ราม กรณีที่มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่ง โดยมิชอบรอบแรก โดยให้ทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครอง ตามมติและคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้ถอดถอนนายสืบพงษ์ ออกจากตำแหน่งอธิการบดีม.ราม ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น  

 

โดยศาลเห็นว่า "มติกรรมการสภาม.ราม" ที่ให้ถอดถอน"นายสืบพงษ์"ออกจากตำแหน่งอธิการบดีนั้น มีกรรมการงดออกเสียง 5 คน จึงไม่ใช่มติโดยเอกฉันท์ อีกทั้งพฤติการณ์สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรีบเร่งในการพิจารณาและลงมติที่พิพาท รวมทั้งออกคำสั่งตามมติดังกล่าวถอดถอนนายสืบพงษ์ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาโดยชอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนนั้น 


ในเบื้องต้น จึงเห็นว่า มติของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุมครั้งที่  15/2564 ที่ให้ถอดถอนที่ให้ถอดถอน"นายสืบพงษ์" ออกจากตำแหน่งอธิการบดี และคำสั่งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย