svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

น้ำไม่อาบของจริง ชาวบ้านร้อง นอภ. โวย ผญบ. ไม่จ่ายค่าไฟฟ้า จนไม่มีน้ำใช้

21 พฤศจิกายน 2565
414

น้ำไม่อาบของจริง ชาวบ้านพะเยา ร้อง นอภ. โวยผู้ใหญ่บ้านไม่จ่ายค่าไฟฟ้า ทำให้ไม่มีน้ำประปาหมู่บ้านใช้นานกว่า 5 วัน ผญบ. แจงเหตุค่าไฟฟ้าสูงกว่าค่าน้ำที่เก็บได้ ต้องเร่งรวบรวมเงิน

21 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านร่องไฺฮ หมู่ 1 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา กว่า 20 คน เดินทางเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม หลังประสบปัญหา ไม่มีน้ำใช้ 5 วัน เพราะถูกตัดกระแสไฟฟ้า สาเหตุจาก ผู้ใหญ่บ้านไม่ดำเนินการจ่ายค่าไฟฟ้า ทำให้ถูกตัดไฟฟ้า และไม่สามารถใช้น้ำได้  จึงได้รวมกลุ่มทำหนังสือเข้าร้องเรียน เพื่อให้ช่วยดูแลความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเบื้องต้นทาง นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัด อำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้รับเรื่องไว้ พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้กับชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  

 

น้ำไม่อาบของจริง ชาวบ้านร้อง นอภ. โวย ผญบ. ไม่จ่ายค่าไฟฟ้า จนไม่มีน้ำใช้

 

น้ำไม่อาบของจริง ชาวบ้านร้อง นอภ. โวย ผญบ. ไม่จ่ายค่าไฟฟ้า จนไม่มีน้ำใช้
 

นางณฤทธิ์ชญาณ์ นานิน ตัวแทนชาวบ้าน ที่มานำหนังสือร้องเรียนนายอำเภอ กล่าวว่า ชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากทางผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องประปาหมู่บ้าน ไม่ชำระค่าไฟฟ้า ทำให้ทางการไฟฟ้า ต้องมาทำการตัดกระแสไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้ จนต้องทำหนังสือเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอ

นายเกรียงไกร ภูนชา ชาวบ้านร่องไฮ กล่าวว่า อยากให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน ที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อน เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้า โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ชาวบ้านไม่ได้มีการเตรียมตัวในการเก็บน้ำไว้แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนไปทั่ว และก็อยากให้ทางการประปาส่วนภูมิภาค เข้ามาทำการติดตั้งน้ำประปาด้วย  

 

น้ำไม่อาบของจริง ชาวบ้านร้อง นอภ. โวย ผญบ. ไม่จ่ายค่าไฟฟ้า จนไม่มีน้ำใช้

ด้าน นายศุภฤกษ์ การเร็ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านร่องไฮ กล่าวว่า กรณีที่ชาวบ้านร้องเรียน ได้ทำการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้าของประปาหมู่บ้าน โดยวันนี้จะได้นำเงินที่ติดค้างจำนวน 6,000 กว่าบาท หรือติดค้าง 1 เดือน ไปชำระค่าไฟฟ้า เพื่อจะได้มีไฟฟ้านำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ต่อไป

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วมในชุมชนหมู่บ้าน และไม่มีการเก็บค่าน้ำประปาแต่อย่างใด ที่ผ่านมาเก็บค่าหน่วยน้ำประปาคิดเพียง 5 บาทต่อหน่วย และค่ารักษาหม้อมิเตอร์ 10 บาท ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการนำไปชำระค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือน เพราะค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่าของการจัดเก็บค่าใช้น้ำในหมู่บ้าน ซึ่งจะได้มีการแก้ไขโดยจะเพิ่มเก็บค่าน้ำเป็นหน่วยละ 6 บาท ค่ามิเตอร์จาก 10 บาท เป็น 20 บาท เพื่อจะให้เพียงพอแก่การนำไปใช้ค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละเดือน

ส่วนแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้ไปซื้อน้ำประปา โดยใช้รถของน้ำของ อบต.แม่ใส นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้ จะมีระบบน้ำประปาหมู่บ้านได้ใช้ตามเดิม 

 

น้ำไม่อาบของจริง ชาวบ้านร้อง นอภ. โวย ผญบ. ไม่จ่ายค่าไฟฟ้า จนไม่มีน้ำใช้

 

น้ำไม่อาบของจริง ชาวบ้านร้อง นอภ. โวย ผญบ. ไม่จ่ายค่าไฟฟ้า จนไม่มีน้ำใช้

ข่าว : ปัญญ์วิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา