svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"หมอยง" เผยสถานการณ์ "โควิด" พีคที่ 2 ปีนี้ พบผู้ป่วยไม่เคยติดเชื้อสูงขึ้น

21 พฤศจิกายน 2565
599

"หมอยง" เปิดข้อมูลแนวโน้มผู้ติดเชื้อ "โควิด" ในพีคที่ 2 ของปีนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อซ้ำได้น้อยกว่าคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อ ขณะภูมิคุ้มกันเกิดจากการฉีดวัคซีนลดลงกว่าการติดเชื้อตามธรรมชาติ ย้ำการรับวัคซีนยังคงสำคัญสำหรับกลุ่มเสี่ยง

21 พฤศจิกายน 2565 โควิดวันนี้ สถานการณ์ล่าสุด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ “หมอยง” หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” เปิดเผยข้อมูลการติดเชื้อ "โควิด" ในช่วงพีคที่ 2 พบน้อยลงกว่าช่วงหน้าฝน มีรายละเอียดดังนี้..

 

  "โควิด-19"  เมื่อโรค เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล  
ยง ภู่วรวรรณ
21 พฤศจิกายน 2565

เมื่อนักเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ฤดูหนาว โรค covid-19 จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ในพีคที่ 2  แต่ก็จะไม่มากเท่าในฤดูฝนที่ผ่านมาหรือพีคแรก และก็จะลดลงหลังเดือนกุมภาพันธ์

การศึกษาของศูนย์ไวรัสที่ทำอยู่ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี พบว่าประชากรผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 15 ปีไปแล้ว เกือบทั้งหมดหรือ 98-99 เปอร์เซ็นต์มีภูมิต้านทานที่ตรวจพบได้ จากการฉีดวัคซีนและหรือติดเชื้อ ยกเว้นในกลุ่มที่อายุน้อยกว่า 5 ปี มีถึง 35%  ที่ยังไม่มีภูมิต้านทาน ต่อเชื้อโควิค-19  หรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อนนั่นเอง

สถานการณ์โดยทั่วไป จะไม่รุนแรง เพราะมีภูมิต้านทาน ยกเว้นในกลุ่มเปราะบางมีโรคประจำตัว  เช่น โรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไต โรคปอดโรคหัวใจหรือ 608  ที่จะทำให้โรครุนแรง เช่นเดียวกันกับไข้หวัดใหญ่

โควิด-19 ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง
 

แม้ว่ามีรายงาน การกลายพันธุ์ของไวรัส ในที่ต่างๆทั่วโลก แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานใด ที่พบว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ เพิ่มความรุนแรงของโรค การกลายพันธุ์ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ 

สภาพทั่วไป ทุกสิ่งใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยการอยู่กับโรคโควิด-19  ที่เหมือนกับโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานหรือการติดเชื้อ การติดเชื้อในประชากรขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ  70  ประชากรส่วนใหญ่ได้ทั้งวัคซีนและการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกวันนี้ น้อยกว่าการติดเชื้อในธรรมชาติ การติดเชื้อก็เป็นการกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานให้กับประชากรไปพร้อมกัน 

การติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นได้ แต่โอกาสติดเชื้อจะน้อยกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อ และหรือไม่เคยฉีดวัคซีนเลย เมื่อสัมผัสโรคโควิด-19 


ทุกชีวิตต้องเดินหน้า การเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ภาวะปกติ ก็คงจะค่อยเป็นค่อยไป เช่นการใส่หน้ากากอนามัย ขณะนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก ควรใส่หน้ากากอนามัย แต่ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง สวนสาธารณะ ชายทะเล ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ ให้พิจารณาตามสถานการณ์ และความสมัครใจ 

โควิด-19 ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันยังมีความจำเป็นสำหรับกลุ่มเสี่ยง

สิ่งที่จะต้องทำอย่างยิ่งคือ ผู้ป่วยโควิด หรือเมื่อป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ควรใส่หน้ากากอนามัยทุกราย ไม่ว่าโรคทางเดินหายใจนั้นจะเป็น covid หรือไม่ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ควรทำ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น 

พบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ความรุนแรงของโรคก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น และต่อไปก็จะเหมือนโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง ที่พบได้ตามฤดูกาล

การให้วัคซีนป้องกันโรค มีความจำเป็นอย่างยิ่งใน กลุ่มเปราะบาง 608 รวมทั้งเด็กเล็ก การให้วัคซีนยังเป็นไปด้วยความสมัครใจ