svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สนธิรัตน์” ชี้ จ.ตราด ศักยภาพพัฒนาสูง แต่ขาดคนช่วยผลักดัน

18 พฤศจิกายน 2565

"สนธิรัตน์” ชูจุดเด่น ตราด ผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจ ระบุ แค่ขาดคนช่วยผลักดัน พร้อมนำปัญหาการประกอบอาชีพประมง-เกษตร-ค้าขาย กลั่นเป็นโนยบายพรรค

18 พฤศจิกายน 2565 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ร่วมพบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ชุมชนปากคลองอ่าวระวะ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด โดยมีนายกิตติธัช ไชยอรรถ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. จ.ตราด นายบุญสนอง หิรัญรักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.ระยอง นายรักษา สุนินทบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.จันทบุรี นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.สมุทรปราการ พรรคสร้างอนาคตไทย เข้าร่วม โดยก่อนการพบปะประชาชนได้สักการะเจ้าแม่พิกุลทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือ โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมสะท้อนปัญหาและแสดงความคิดเห็น

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า จ.ตราด ขาดคนมาช่วย ขาดรัฐมนตรีที่มีอำนาจจะมาผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจ ทั้งๆ ที่มีศักยภาพ มีเสน่ห์ อย่าไปแข่งกับจ.ระยอง หรือพัทยา แต่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องไว้ซึ่งเสน่ห์ ตนมองว่า จ.ตราด เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ อากาศดี อาหารการกินดี การเกษตร การประมงดี มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม อย่างเกาะช้างที่เป็นสถานท่องเที่ยวที่มีชื่อ แต่การเดินทางยังใช้เวลามาก

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย สักการะเจ้าแม่พิกุลทอง

หากพัฒนาอย่างเต็มที่ เชื่อว่ามนต์เสน่ห์ของ จ.ตราด จะได้รับความสนใจ เกิดการต่อยอดอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งการพัฒนาการค้าชายแดน หากทำได้จะเกิดกระแสเศรษฐกิจอย่างดี ขณะที่การประมงถือเป็นหัวใจของพี่น้องที่นี่ แต่ก็มีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องกฎหมายและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้นต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้  หากแก้ได้จะมีรายได้ดีขึ้น ซึ่งตนจะขอรับฟังและรวบรวมไปจัดทำนโยบาย 

จากนั้นประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหา เรื่องการทำมาหากินในพื้นที่ ทั้งเรื่องการเกษตร การประมง การค้าขาย รวมถึงการท่องเที่ยว ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขข้อกฎหมายที่มีการจำกัดขนาดของอวนไว้ 3,000 เมตร ซึ่งไม่คุ้มกับการออกเรือแต่ละครั้ง เนื่องจากน้ำมันแพง และขอให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนน้ำมันคนละครึ่งให้กับกลุ่มเรือประมงขนาดเล็ก เพื่อรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ต่อไปได้

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคตะวันออก

ขณะที่การเกษตร ขอให้สนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่ง นอกจากนี้ ยังฝากเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสอดรับกับพื้นที่ของตนเอง รวมถึงอยากให้มีการสนับสนุนการค้าขายชายแดนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุน หรือเกิดการกระจายรายได้ของเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่

ภายหลังการรับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้าน นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ปัญหาที่ได้รับฟังวันนี้ แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่จะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการสะท้อนปัญหาไปยังหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อลดภาระความยากลำบากให้พี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคสร้างอนาคตไทย จะนำทุกปัญหาเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรค เพื่อกลั่นกรองให้เป็นนโยบาย ที่พร้อมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทันที

ภายหลังจากการพบปะประชาชน นายสนธิรัตน์ ยังได้ลงเรือของชาวบ้าน เพื่อเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่อ่าวระวะอีกด้วย

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย รับฟังปัญหาชาวตราด พร้อมนำกลับไปทำเป็นนโยบายพรรค

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย รับฟังปัญหาชาวตราด พร้อมนำกลับไปทำเป็นนโยบายพรรค