svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กตู่" ปัดตอบตั้ง "ไตรรงค์" นั่งที่ปรึกษานายกฯ โยงซบ รทสช.

15 พฤศจิกายน 2565

"บิ๊กตู่" ปัดตอบตั้ง "ไตรรงค์" นั่งที่ปรึกษานายกฯ โยงซบ รทสช. ระบุ หลังเอเปคค่อยตอบ ขอให้การประชุมเอเปคเรียบร้อย หลังมีกลุ่มเตรียมเคลื่อนไหว

15 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ ถึงเหตุผลที่ตั้งนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นที่ปรึกษานายกฯ เพราะมีการโยงไปถึงการทำพรรครวมไทยสร้างชาติในอนาคต ซึ่งนายไตรรงค์เคยเป็นกุนซือพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน อีกทั้งนายไตรรงค์ เคยทำงานในตำแหน่งโฆษกรัฐบาล กับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกฯ มาก่อน จะนำโมเดลในอดีตมาใช้ในการทำงานในอนาคตหรือไม่  โดยนายกฯ ระบุเพียงว่า “หลังเอเปคค่อยตอบ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

"บิ๊กตู่" ปัดตอบตั้ง "ไตรรงค์" นั่งที่ปรึกษานายกฯ โยงซบพรรครวมไทยสร้างชาติ

 

เมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ในช่วงการประชุมเอเปค นายกฯ กล่าวว่า ขอให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์  มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 289/2565 เรื่อง แต่งตั้ง "ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านม ระบุ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

 

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

 

"นายกรัฐมนตรี"จึงแต่งตั้ง "นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี" เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หนังสือแต่งตั้ง นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นที่ปรึกษานายกฯ