svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ประหยัด” ฟ้องศาล ขอถอนมติ ป.ป.ช. ถูกไล่ออกไม่เป็นธรรม

15 พฤศจิกายน 2565
1.7 k

“ประหยัด พวงจำปา” ส่งทนายยื่นฟ้อง ประธาน ป.ป.ช. ขอศาลปกครองเพิกถอนมติไล่ออกจาก รองเลขาธิการ ป.ป.ช. คดีร่ำรวยผิดปกติ เหตุกรรมการมีอคติ ไม่เป็นกลาง

15 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลปกครองถนนเเจ้งวัฒนะ นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบอำนาจให้ นายอาทร ดำคง ทนายความ ยื่นฟ้อง ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ประธาน ป.ป.ช.)  และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 ขอให้ ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 ที่มีคำสั่งลงโทษไล่ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ออกจากราชการ  

“ประหยัด” ฟ้องศาล ขอถอนมติ ป.ป.ช. ถูกไล่ออกไม่เป็นธรรม

นายอาทร ดำคง ทนายความ กล่าวว่า ตามมติการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช ที่มีมติว่านายประหยัด พวงจำปา ร่ำรวยผิดปกติ โดยคำสั่งลงโทษไล่ออกเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการ อาทิ

1.ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งขึ้น ไม่ปรากฏว่านายประหยัด พวงจำปา มีการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการอันจะเป็น ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด โดยทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้ มูลว่าร่ำรวยผิดปกติ เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส ซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ถึงการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วน โดยรายการทรัพย์สินต่างๆ มีทั้งในส่วนที่ถือครองแทนบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือในทางธุรกิจ หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจใน ครอบครัว (กงสี) และเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่นายประหยัด พวงจำปา จะเข้ารับ ตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ช.

2.นายประหยัด พวงจำปา ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และตำแหน่งรองเลขาธิการ ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ก็ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีการชี้มูลเเต่อย่างใด

3.กรรมการ ป.ป.ช. บางราย มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา มีอคติ มีความไม่เป็นกลาง และแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อกลั่นแกล้ง

4.มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ลงมติชี้มูล มีคะแนนเสียงเท่ากัน 4 เสียง ต่อ 4 เสียง แต่ปรากฏว่ามีการชี้มูลไปในทางที่เป็นผลร้ายแก่นายประหยัด พวงจำปา โดยฝ่าฝืนต่อ กฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีของข้าราชการมิให้ถูกกลั่นแกล้ง และต้องการสร้างบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หากติดตามข่าวสารจะพบว่ามีหลายคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ชี้มูลความผิดโดยยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน หรือหลายคดีที่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล แต่เมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาลปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ส่วนเรื่องที่ยื่นฟ้องในวันนี้ ( 15 พ.ย.65 ) ยังไม่ได้มีเรื่องคำขอคุ้มครองชั่วคราว ส่วนที่จะยื่นขอหรือไม่อาจต้องพิจารณาอีกที เเต่วันนี้เป็นการยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งก่อน