svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

NATION พลิกมีกำไรสุทธิ 429 ล้าน เติบโต 433%

15 พฤศจิกายน 2565
462

“เนชั่น” ประกาศผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน กำไรโต 429.06 ล้านบาท จากรายได้จากการขายโฆษณาและรายได้จากการจัดกิจกรรม รวมถึงกำไรจากการขายเงินลงทุน

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION รายงานผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 429.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 433% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 128.95 ล้านบาท  

โดย บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นงวด 9 เดือน 115% จากงวดเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายโฆษณา และรายได้จากการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 
 

นอกจากนี้บริษัทฯ มี กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 457.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญใน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง จำกัด (มหาชน) (NBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 691.03 ล้านหุ้น คิดเป็น 61.46% ของทุนที่ออก และชำระแล้ว ของ NBC 

โดยภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของใน NBC ลดลงจาก 71.45% เป็น 9.99%  ทำให้กลุ่มบริษัท มีผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน จำนวน 162.27 ล้านบาท ทำให้ เงินลงทุนดังกล่าวคงเหลือสัดส่วน 1.49% ณ วันที่30 กันยายน 2565 
 

สำหรับ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ใน งวด 9 เดือน  เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขาย และบริการที่เพิ่มขึ้นกล่าว 

โดยสรุปผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัท มีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 429.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 128.95 ล้านบาท