svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทอ.รับเครื่องบินฝึก T-6C แทน PC-9 ที่ใช้ฝึกนักบินมาแล้วกว่า 30 ปี

14 พฤศจิกายน 2565

กองทัพอากาศ รับเครื่องบินฝึก T-6C ซึ่งจัดหามาทดแทนเครื่องบินฝึก PC-9 ที่ทยอยปลดประจำการ หลังฝึกนักบินมาแล้วกว่า 30 ปี

14 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ เครื่องบิน T-6C จำนวน 2 เครื่องแรก ในโครงการจัดหาเครื่องบินเพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกแบบที่ 19 หรือ PC-9 โดยมี H.E. Mr.Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ ที่โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้พิจารณาจัดหาเครื่องบิน T-6C จำนวน 12 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น อะไหล่ การฝึกอบรม และระบบฝึกบินจำลอง รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามนโยบายจัดหาพร้อมการพัฒนา และการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการบิน จาก บริษัท Textron Aviation Defense ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อ 23 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 - 2566 

 

ทอ.รับเครื่องบินฝึก T-6C แทน PC-9 ที่ใช้ฝึกนักบินมาแล้วกว่า 30 ปี

 

ทอ.รับเครื่องบินฝึก T-6C แทน PC-9 ที่ใช้ฝึกนักบินมาแล้วกว่า 30 ปี
 

นอกจากนี้ กองทัพอากาศได้ส่งนักบิน 12 คน เข้ารับการฝึกบินกับ เครื่องบิน T-6C ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้นักบิน 8 คน ได้สำเร็จหลักสูตรครูการบิน และนักบินลองเครื่องกับเครื่องบิน T-6C เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คงเหลือนักบิน 4 คน ที่มีแผนเข้ารับการฝึกบินกับเครื่องบิน T-6C ในเดือนมกราคม 2566 

 

ทอ.รับเครื่องบินฝึก T-6C แทน PC-9 ที่ใช้ฝึกนักบินมาแล้วกว่า 30 ปี

 

ทอ.รับเครื่องบินฝึก T-6C แทน PC-9 ที่ใช้ฝึกนักบินมาแล้วกว่า 30 ปี
 

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า เครื่องบิน T-6C เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีเทคโนโลยี ระบบการฝึกที่ทันสมัยที่สุดของโลก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการฝึกนักบิน ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ นักบินของกองทัพอากาศ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ

โดยมีแผนจะบรรจุประจำการ เพื่อรองรับการฝึกศิษย์การบินชั้นมัธยม ของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบินฝึกขั้นปลาย โรงเรียนการบิน ทดแทนเครื่องบินฝึก PC-9 ซึ่งกำลังทยอยปลดประจำการ หลังปฏิบัติภารกิจฝึกศิษย์การบินของกองทัพอากาศมาแล้วกว่า 30 ปี 

โครงการจัดหา เครื่องบิน T-6C ของกองทัพอากาศในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อดำรงขีดความสามารถ ของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตามที่กฎหมายกำหนด การจัดหาทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ

 

เครื่องบิน T-6C เครื่องบินฝึกลำใหม่กองทัพอากาศไทย

 

เครื่องบิน T-6C เครื่องบินฝึกลำใหม่กองทัพอากาศไทย