svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

"วราวุธ"ชวนปชช.ลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง ลดขยะในแม่น้ำ

08 พฤศจิกายน 2565

“วราวุธ ศิลปอาชา” ชวนประชาชนลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง ลดปล่อยขยะลงในแม่น้ำ พร้อมติดตั้งบูมดักขยะปากแม่น้ำสายหลัก

8 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการขอความร่วมมือประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ว่า จุดประสงค์ของการลอยกระทงคือ การขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ให้ชีวิตให้ประเทศไทยมีความสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง จึงขอความกรุณาประชาชน อย่าทำให้แม่น้ำเต็มไปด้วยกระทงที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ 

             

ทั้งนี้เทศกาลลอยกระทงช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น ลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ต้องขอบคุณคนไทยที่ร่วมมือกัน และในค่ำคืนนี้ ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาให้เป็นการลอยแบบ 1 กระทง 1 ครอบครัว หรือ 1 กลุ่มเพื่อน 1 กระทง ซึ่งสามารถลดปริมาณกระทงได้ทั้งประเทศ เพราะท้ายที่สุดกระทงที่ทางราชการไม่สามารถเก็บได้จะกลายเป็นขยะลอยลงสู่ทะเล ซึ่งขณะนี้กระทรวง ทส. พยายามอย่างเต็มที่ ไม่ให้มีขยะในทะเลเพิ่มขึ้น

            

อย่างไรก็ตามมาตรการการเก็บขยะในช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤศจิกายน ทางกระทรวง ทส. ได้ติดตั้งบูมดักขยะบริเวณปากแม่น้ำสายหลักหลาย 10 สายของประเทศไทยไปแล้ว คาดว่าบูมดักกับขยะที่ติดตั้งไปจะสามารถไม่ปล่อยขยะไปอยู่ที่อ่าวไทย และเชื่อว่าในแต่ละท้องที่จะมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย