svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

‘บิ๊กป้อม’ เดินเกมรุก! ขับเคลื่อนนโยบาย พปชร.ก่อนศึกเลือกตั้ง

03 พฤศจิกายน 2565

‘พล.อ.ประวิตร’ จัดทัพ ส.ส.เดินเกมรุกขับเคลื่อนนโยบาย พปชร.ก่อนศึกเลือกตั้ง มั่นใจเข้าถึงความต้องการประชาชนทั่วประเทศ

3 พฤศจิกายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  เปิดเผยว่า จากการที่พรรคพลังประชารัฐ  ได้วางนโยบายขับเคลื่อนและสานต่อ 3 พันธกิจหลัก ประกอบด้วย 1.สวัสดิการประชารัฐขจัดความเหลื่อมล้ำ // 2.เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม และ 3.สังคมประชารัฐ สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน ที่เป็นนโยบายสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน   

ล่าสุดพรรคได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน  3 พันธกิจ ได้แก่ คณะกรรมการด้านสวัสดิการประชารัฐ,คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจประชารัฐ, และคณะกรรมการด้านสังคมประชารัฐ เพื่อสานต่อนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้ครอบคลุมได้มากที่สุด

‘บิ๊กป้อม’ เดินเกมรุก! ขับเคลื่อนนโยบาย พปชร.ก่อนศึกเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายตอบโจทย์ประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกันในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบาย ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งจึงได้เปิดให้ ส.ส.ของพรรคทุกคน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย 3 พันธกิจหลักของพรรค โดยเชื่อว่านโยบายที่ได้จะสะท้อนมาจากความต้องการ และเชื่อมโยงกับประชาชนทุกพื้นที่ ทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจาก ส.ส.ที่ทำงานมาตลอด 4 ปี จะทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

‘บิ๊กป้อม’ เดินเกมรุก! ขับเคลื่อนนโยบาย พปชร.ก่อนศึกเลือกตั้ง

พปชร.จะเดินหน้าทำทุกทางให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว  โดยมีกลไกที่สามารถช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน

ดังนั้น นโยบายของพรรคในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินนโยบาย เพื่อเป็นการต่อยอดจากการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของพรรคในการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ เพราะเราต้องการต่อยอดนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน พร้อมกับนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง