background-defaultbackground-default
อย่าลืมใช้สิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรี

อย่าพลาดใช้สิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สามารถตรวจสุขภาพประจำปีฟรีก่อนสิ้นปี ได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 ตุลาคม 2565 ผู้ประกันตนม.33 และ ม.39 สามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรี โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ถึงการดำเนินงานให้บริการดูแลตรวจสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 

 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 39 (ม.39)เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหา ปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก 

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ อาทิ การตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจ การทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ 


สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2565 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วขณะนี้ กว่า 5,878,476 คน

อย่าลืมใช้สิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรี

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกันตนได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง จึงขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำ ก่อนสิ้นปี 2565 นี้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

อย่าลืมใช้สิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรี

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด