svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

กองทัพอากาศ ขออภัยประชาชน ปิดน่านฟ้าดอนเมือง ทำเครื่องบินพาณิชย์ดีเลย์

27 กันยายน 2565
1.6 k

กองทัพอากาศ ขออภัยประชาชน ปิดน่านฟ้าดอนเมือง หลังบินฝึกซ้อม ทำเครื่องบินพาณิชย์ดีเลย์ เผย แจ้งล่วงหน้าก่อนแล้ว

27 กันยายน 2565 จากกรณีสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความระบุว่า "ใครที่มีบินวันนี้อย่าลืมตรวจสอบตารางบินกันด้วยนะ บางเที่ยวบินอาจมีล่าช้า ทั้งขาเข้าและขาออก บางเที่ยวอาจมีการกำหนดเวลาใหม่ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวนและการซ้อมการแสดงทางอากาศในช่วงบ่ายของวันนี้" (อ่านรายละเอียดที่นี่)

 

ล่าสุด พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีกองทัพอากาศซ้อมบิน ทำให้เครื่องบินพาณิชย์ดีเลย์ ที่สนามบินดอนเมือง ว่า ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อประชาชน และจะพิจารณาการปรับห้วงเวลาการฝึก ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เกิดความกระชับและรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป โดยจะทำการบินเพียง 3 วัน ซึ่งเป็นการวางแผนการบินน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา (คือวันที่ 23, 27, และ 30 ก.ย. 65 ห้วงเวลา 13:45-14:45) ตามห้วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะใช้เวลาแต่ละวันไม่นาน และได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าแล้ว โดยเฉพาะสายการบินที่ใช้งานสนามบินร่วมกัน ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะทำการบินเพื่อหารูปแบบ ข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นในการบินวันแรกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการบินในวันที่ 2 และวันที่ 3 ต่อไป โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและเกิดผลกระทบกับการบินพาณิชย์ และประชาชนให้น้อยที่สุด

 

กองทัพอากาศ ขออภัยประชาชน ปิดน่านฟ้าดอนเมือง

สำหรับสนามบินดอนเมืองมี 2 ทางวิ่ง(Runway) คือสำหรับการบินพาณิชย์ และส่วนของกองทัพอากาศ ตลอดทั้งปีกองทัพอากาศนั้น อะลุ่มอล่วยให้การบินพาณิชย์ใช้งานเป็นหลักอยู่แล้ว เพื่อบรรเทาความคับคั่งของการจราจรทางอากาศเสมอมา ซึ่งกองทัพอากาศจะขอใช้ทางวิ่งแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น และใช้เวลาบินไม่นาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับประชาชน จึงขอให้เข้าใจในประเด็นการบินของกองทัพอากาศที่ต้องใช้งานสนามบินร่วมด้วยเช่นกัน

 

นอกจากนี้ การฝึกบินดังกล่าวได้มีการเตรียมการมาล่วงหน้า และแจ้งเตือนหน่วยเกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนหน้านี้แล้ว มีการออกประกาศ ผู้ทำการในอากาศ (NOTAM: Notice to Airmen) โดยจะใช้เวลาฝึกบินให้น้อยที่สุด คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนให้น้อยที่สุด

 

กองทัพอากาศ ขออภัยประชาชน ปิดน่านฟ้าดอนเมือง

ส่วนการใช้สนามบินดอนเมืองนั้น ทางกองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการการใช้งานสนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศ โดยได้วางแผนการฝึกเพื่อที่จะใช้ระยะเวลาและจำนวนครั้งน้อยที่สุด มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีการออกประกาศผู้ทำการในอากาศ เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการบินในพื้นที่เหนือสนามบินดอนเมืองและโดยรอบ ตลอดจนการประสานอย่างใกล้ชิดกับสายการบินพาณิชย์ เพื่อให้บริหารจัดการห้วงเวลาการบินได้อย่างเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัดในการปฏิบัติภารกิจสนามบินดอนเมือง ซึ่งมีทางวิ่งอยู่ทั้ง 2 ฝั่งนั้น ที่ผ่านมากองทัพอากาศบริหารการใช้งานสนามบิน ภายใต้ภารกิจการบินลำเลียงเพื่อช่วยเหลือประชาชน และการฝึกด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานของสายการบินพาณิชย์ พร้อมวางแผนล่วงหน้าและประสานงานแจ้งหน่วยเกี่ยวข้องตลอดมา เช่น การบินแสดงในห้วงวันเด็กแห่งชาติ การบินในพิธีสำคัญของประเทศ ตลอดจนการบินสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการปิดห้วงเวลาในแต่ละครั้งนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านนิรภัยการบินตามหลักมาตรฐานสากล

 

กองทัพอากาศ ขออภัยประชาชน ปิดน่านฟ้าดอนเมือง