svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เกษตรกรยุคใหม่ ใช้มือถือสมาร์ทโฟนเลี้ยงควาย

23 กันยายน 2565

เกษตรกรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นอกจากเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งออกแล้ว ชาวบ้านยังพัฒนาการเลี้ยงควาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีควายเยอะที่สุดในจังหวัดผ่านระบบมือถืออีกด้วย

ที่ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นอกจากเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ มาตรฐาน Organic Thailand คุณภาพยอดเยี่ยมส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสได้ปีละ 30-60 ตันแล้ว ที่นี่ยังเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายเยอะที่สุดในสุโขทัยอีกด้วย แถมเกษตรกรยังทันสมัยใช้เทคโนโลยี ระบบควบคุมการให้น้ำคลายร้อนควายแบบอัตโนมัติ สั่งการด้วยระบบมือถือสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สั่งได้

นางสายฝน ช่างเขียน ประธานวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านน้ำพุ บอกว่า ที่นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายเยอะที่สุดในสุโขทัย มีมากถึง 2,000 ตัว เฉพาะของเธอมีถึง 23 ตัว ส่วนคนที่เลี้ยงไว้เยอะสุดมี 100 ตัว เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม และใช้ขี้ควายเป็นปุ๋ยทำนาข้าวอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ

 

สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ควบคุมการให้น้ำคลายร้อนควายแบบอัตโนมัติ สั่งการด้วยแอพพลิเคชัน Smart Life บนมือถือสมาร์ทโฟน ไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็สั่งระบบทำงานได้นั้น ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้สนับสนุนให้มา เพื่อช่วยทุ่นแรงเกษตรกร จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคอยต้อนควายออกไปแช่น้ำบ่อยๆ วันละ 3-4 ครั้ง

โดยติดตั้งระบบน้ำละอองฝอยไว้ในคอก ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ แล้วยังมีตัววัดอุณหภูมิ ถ้าร้อนมากไประบบก็จะทำงานเอง หรือถ้าความชื้นในดินไม่มี ระบบนี้ก็จะทำงานเองอัตโนมัติ ตั้งค่าไว้อย่างไรก็ได้