background-defaultbackground-default
ผบ.ตร.เปิดศูนย์นวัตกรรมฯไซเบอร์ เทียบชั้น "เอฟบีไอ"

ผบ.ตร. เปิดศูนย์ตรวจพิสูจน์ทางดิจิตัล ยกระดับความรู้ เชี่ยวชาญ เที่ยบเท่า "เอฟบีไอ" เร่งพัฒนาเอไอ ดึงข้อมูลรถ-ทะเบียนรถ ให้โรงพักทั่วประเทศป้องกันและปราบปราม-สืบสวนจับกุม ย้ำให้ความสำคัญอาชญากรรมไซเบอร์ สนับสนุนสร้างทักษะต่อยอดในอนาคต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารแจ้งยอดสุข (ศูนย์นวัตกรรมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์ทางดิจิตัล) และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

สำหรับอาคารแจ้งยอดสุข เป็นที่ตั้งของศูนย์นวัตกรรมทางด้าน CYBER SECURITY และ DIGITAL FORENSIC ซึ่งเป็นนโยบายของ ผบ.ตร. ที่ต้องการยกระดับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เทียบเท่าหน่วยงาน FBI ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผบ.ตร.เปิดศูนย์นวัตกรรมฯไซเบอร์ เทียบชั้น "เอฟบีไอ" ผบ.ตร.เปิดศูนย์นวัตกรรมฯไซเบอร์ เทียบชั้น "เอฟบีไอ"

ซึ่งอาคารแห่งนี้ประกอบไปด้วย DATA CENTER ที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์ BIG DATA ศูนย์การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางด้าน CYBER SECURITY + DIGITAL FORENSIC โดยในขณะนี้ได้มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ในการดึงข้อมูลบุคคลรถยนต์ และทะเบียนรถ จากกล้องที่มีคุณสมบัติที่แตกต่าง เพื่อให้สถานีตำรวจ ทั่วประเทศไปใช้ในงานป้องกันปราบปรามและการสืบสวนคดีอาชญากรรมต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกล่าวขอบคุณโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ตระหนักถึงความสำคัญของอาชญากรรมทางไซเบอร์ และสนับสนุนในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้ต่างๆ ด้านไซเบอร์แก่ข้าราชการตำรวจต่อไปในอนาคต

ผบ.ตร.เปิดศูนย์นวัตกรรมฯไซเบอร์ เทียบชั้น "เอฟบีไอ"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด