background-defaultbackground-default
"ดอน” ถก “ประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คู่ขนานระหว่างเวที UN

"ดอน” ถก “ประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เวทีคู่ขนาน UN ย้ำไทยพร้อมจับมือพันธมิตร เสริมสร้างความเข้มแข็ง เข้าถึง “กลุ่มเปราะบาง” รับมือความท้าทายโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (22 ก.ย.)  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปี ครั้งที่ 3 ของ กลุ่มเพื่อนเพื่อการคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และสุขภาพโลก ซึ่งไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีญี่ปุ่น และจอร์เจียเป็นประธานร่วม และยังมี นายเท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าร่วมด้วย ที่สำนักงานคณะทูตถาวรไทยประจำยูเอ็น ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

 

นายดอน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ เพื่อติดตามความคืบหน้าในปัจจุบัน เพื่อตระหนักถึงการคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคน ภายใต้วาระร่วมของเลขาธิการสหประชาชาติ (OCA) และ หาวิธีที่จะทำให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) พร้อมสำหรับการใช้งานมากขึ้น ตลอดจนสามารถรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพใหม่ ๆ ทั่วโลก เช่น ประชากรสูงอายุ และโรคอุบัติใหม่ 

 

"ดอน” ถก “ประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คู่ขนานระหว่างเวที UN
 

นายดอน กล่าวว่า ในขณะเดียวกัน ประชาคมระหว่างประเทศ กำลังระดมกำลังช่วยเหลือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในฐานะองค์ประกอบหลักของความร่วมมือพหุภาคี ในการทำเช่นนั้น สิ่งสำคัญคือ ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพถ้วนหน้า ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์

 

นายดอน กล่าวว่า  ประเทศไทยเน้นย้ำความสำคัญ ของการลงทุนในโครงการ UHC เพื่อเป็นรากฐานของระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น การลงทุนเพื่อการป้องกันล่วงหน้านี้ ถือเป็นมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่คุ้มค่า และจะทำให้แน่ใจว่าผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่เปราะบางที่สุด ที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ จะไม่ประสบปัญหายากลำบากทางการเงิน

 

ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัว และส่วนรวมของเราในการแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นที่ชัดเจนว่า ความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก สามารถขัดขวางความพยายาม ในการพัฒนาหลายทศวรรษ และแม้กระทั่งทำให้เกิดการย้อนกลับของสิ่งที่ได้รับ จากการพัฒนาที่ทำมาเป็นเวลาหลายปี 

 

 

นายดอน  ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ
 

“ผมขอเน้นย้ำถึงความสำคัญ ของการปรับปรุงบริการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในระดับชุมชน โดยบูรณาการการดูแล การป้องกัน การส่งเสริม และการศึกษาเข้าด้วยกัน การดูแลสุขภาพปฐมภูมิช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ โดยลดรายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม อีกทั้งปรับปรุงเรื่องการเข้าถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองดูแลสุขภาพถ้วนหน้า การปฏิรูปควรเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความเท่าเทียมและควบคุมค่าใช้จ่ายได้

 

“ประเทศไทยเชื่อมั่นในการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน และการมีส่วนร่วมทางสังคมในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น นั่นคือวิธีที่เราสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะที่มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องการเน้นย้ำบทบาทสำคัญ ของการป้องกันและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เพื่อให้ UHC มีความยั่งยืน”

 

นายดอน กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียน สำหรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ซึ่งต้องขอบคุณญี่ปุ่นในเรื่องนี้ โดยศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศและศูนย์กลางระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถระดับภูมิภาคของอาเซียนในการจัดเตรียม ป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้น เราทุกคนต่างแสวงหาหลากหลายวิธีในการตอบสนองต่อโควิด-19 เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้แล้ว และเราต้องไม่ให้เกิดซ้ำ

 

กลุ่มเพื่อนของ UHC จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างเวทีสำหรับการอภิปรายเฉพาะเรื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมระดับสูงเรื่อง UHC ที่จะมีขึ้นในปี 2566 เราย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนกระบวนการ UHC ในทุกวิถีทางที่เราทำได้ด้วยกลไกและเครื่องมือทั้งหมดที่เราทำ ร่วมกัน เราจะทำหน้าที่ของเราในการเสริมสร้างระบบสุขภาพโลกและเพื่อเป้าหมาย SDGs ที่มีความยั่งยืนต่อไป
 

 

"ดอน” ถก “ประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คู่ขนานระหว่างเวที UN

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด