background-defaultbackground-default
"ไทยสร้างไทย"ชู 7 แคมเปญล่ารายชื่อรณรงค์ส.ส.ร.โดยประชาชน

"ไทยสร้างไทย"ผุด 7 แคมเปญรณรงค์เข้าชื่อประชาชน โดยเฉพาะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านมือ ส.ส.ร. หวังสร้างประเทศใหม่ ขจัดอำนาจนิยมปราศจากการยึดโยงปชช.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กันยายน 2565 "ดร.โภคิน พลกุล" ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนรุตม์ชัย บุนนาค คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคร่วมกันแถลงข่าว ถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ โดยเปิดตัวแคมเปญ "ส.ส.ร.โดยประชาชน"

 

"ไทยสร้างไทย"ชู 7 แคมเปญล่ารายชื่อรณรงค์ส.ส.ร.โดยประชาชน

 

โดย ดร.โภคิน กล่าวว่า สาเหตุที่ประเทศตกต่ำ มาจากความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม ใช้แต่อำนาจ ไม่ฟังใคร ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วม รวถึงระบบความเป็นเจ้าขุนมูลนาย ฟุ่มเฟือย การเล่นพวกพ้อง ไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน ชอบใช้วาทกรรมว่าเป็นคนดี คนอื่นไม่ดี ต้องเคารพกฎหมาย ยึดหลักนิติธรรม แต่ทำตรงกันข้าม และระบบรัฐราชการที่ใหญ่โต ไร้ประสิทธิภาพ มุ่งรับใช้อำนาจนิยม ไม่ยึดโยงประชาชน

ขณะเดียวกัน สร้างกฎเกณฑ์เพื่อค้ำจุนและส่งเสริมอำนาจตัวเอง บนการกดทับประชาชน ทั้งยังกำหนด กฎเกณฑ์ กติกา ใบอนุมัติ อนุญาต มากกว่า 1,500 ฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนเย่นเย้อ ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน อีกทั้ง ยังเป็นบ่อเกิดสำคัญที่สุดของคอร์รัปชั่น และเป็นบ่อเกิดสำคัญที่สุด ของความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำ ใช้งบประมาณเพื่อตอบโจทย์ตนเอง ไม่ใช่เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน แต่ตอบสนองกลุ่มทุนใหญ่ ทุนพรรคพวกของตน

 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของพรรคไทยสร้างไทย จึงประกาศว่าจะ "ดูแลประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่" เช่น การเรียนฟรีจนจบปริญาตรี ดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เกษียณแล้วมีบำนาญ ถ้ามีรายได้ไม่พอเพียง

 

"ไทยสร้างไทย"ชู 7 แคมเปญล่ารายชื่อรณรงค์ส.ส.ร.โดยประชาชน

 

ดร.โภคิน กล่าวต่อว่า พรรคไทยสร้างไทย จะขอก้าวข้ามความขัดแย้ง ความคิด และวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ซึ่งเนื้อหาที่ต้องผลักดัน เช่น ผู้ใดยึดอำนาจ เท่ากับเป็นกบฏ ห้ามนิรโทษกรรม มีประชาชนเป็นผู้เสียหาย เป็นประเพณีการปกครองที่สำคัญที่สุด และศาลมีหน้าที่ปกป้องหลักการนี้ แม้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ หากไม่ทำ ศาลจะเป็นผู้ซึ่งทำผิดเสียเอง ทั้งต่อกฎหมาย คำปฏิญานและจริยธรรม

นอกจากนี้ พรรคจะปฏิวัติระบบงบประมาณ ทั้งงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน และเงินกู้ต้องบริหารจัดการใหม่หมด เพื่อตอบโจทย์ดูแลประชาชน "ตั้งแต่เกิดจนแก่" งบใดที่ไปตอบโจทย์นโยบายและโครงการแบบอำนาจนิยม ความใหญ่โต สุขสบาย เอาเปรียบประชาชน ของผู้มีอำนาจและรัฐราชการ ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาสู่ประชาชน ขจัดความซ้ำซ้อน ฟุ่มเฟือย เฉื่อยชา เพื่อให้ข้าราชการเป็น"หุ้นส่วน"กับประชาชน

 

สำหรับแคมเปญของพรรคไทยสร้างไทย

 

1.การรณรงค์เข้าชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 

2.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายปลดล็อกใบอนุมัติ อนุญาต และขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน

 

3.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและยุบรวมกองทุนต่างๆ เพื่อสร้างพลังในการทำมาหากินและลดหนี้สินของประชาชน

 

4.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ การเข้าถึงตลาด และการรวมตัวเพื่อสร้างขนาดของเศรษฐกิจ (Economy of Scale)

 

5.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและให้คะแนนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินศักยภาพ ตลอดจนการให้รางวัล หรือลงโทษ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

6.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวขององค์กรธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ให้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการแต่ละระดับในการสร้างมาตรฐานธุรกิจ การช่วยเหลือ ส่งเสริม เพื่อให้มีสิทธิมีเสียง มีส่วนร่วมในการบริหารเศรษฐกิจและการทำมาหากิน

 

7.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแบบใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้ตัวตนเร็ว รู้วิธีหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และรู้การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยการลดเวลาเรียนในแต่ละช่วงวัย ลดความเยิ่นเย้อของหลักสูตร เพื่อให้เด็กสามารถจบปริญญาตรีได้ในช่วงอายุ 17-19 ปี โดยเป็นการเรียนฟรีทั้งหมด เน้นความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เด็กใช้เวลาที่โรงเรียนน้อยลง ประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อร่วมทำกิจกรรม เรียนรู้ หาประสบการณ์เป็นกลุ่ม เด็กและพ่อแม่จะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น ร่วมกิจกรรม ทำธุรกิจครอบครัว ฯลฯ 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด