background-defaultbackground-default
อสส.ฟ้อง "สมหญิง" ส.ส.เพื่อไทยกับพวก คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน

อัยการสูงสุดฟ้อง "สมหญิง บัวบุตร" ส.ส.อำนาจเจริญพรรคเพื่อไทย กับพวกรวม 12 คน คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 15 แห่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กันยายน 65 ที่ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดอำนาจเจริญ กับ พวกรวม 12 คน เป็นจําเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามคดีหมายเลขดำ ที่ อม.18/2565 


โดยโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ดำรงตำเเหน่ง ส.ส.จังหวัดอำนาจเจริญ จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเลยที่ 3 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 


เมื่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมกราคม 2556 จําเลยที่ 1 ร่วมกับจําเลยที่ 2 เข้าไปพิจารณาคำขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเลยที่ 1 กำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) 15 แห่ง มีการจัดทำบัญชีคุมยอด เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำเลยที่ 12 แจกของแผ่นซีดี (CD) และตัวอย่างเอกสาร จำเลยที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้นำข้อมูลในแผ่นซีดีมากำหนดราคากลาง เป็นเหตุให้ราคากลางสูงและแพงกว่าราคาท้องตลาด จำเลยที่ 3 พิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการปรับปรุงสนาม กีฬา (สนามฟุตซอล) และแบบแปลนสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กที่คัดลอกมาจากแผ่นซีดี 

ต่อมาโรงเรียน ทั้ง 12 แห่ง ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาโดยกำหนดช่วงวันเวลาเดียวกัน ใช้สถานที่บริการ ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวกันคือ บริษัทป๊อป เนทเวอร์ค จํากัด โดยเป็นรูปแบบเดียวกันตรง ตามที่ได้คัดลอกข้อมูล (COPY) มีกลุ่มผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา 3 ราย คือ จำเลยที่ 4 โดยจำเลยที่ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 6 โดยจำเลยที่ 7 กรรมการผู้จัดการ และจำเลยที่ 8 โดยจำเลยที่ 9 กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และมีพฤติการณ์เข้ามายื่นซองประกวดราคาหมุนเวียนเป็นคู่เปรียบเทียบราคากัน ทั้งปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหลายรายการในการเสนอราคา เมื่อจำเลยที่ 4 และ 6 ก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานแล้ว ปรากฏว่าสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  


จำเลยทั้งสิบสองกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 151, 157(เฉพาะจำเลยที่ 1, 4-12 มาตรา 86 ด้วย) พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 (เฉพาะจำเลยที่ 4-12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86) พรบ.ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 7, 10-13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

 

จําเลยทั้งสิบสองมาศาล และได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด