svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

‘หมอยง’ชี้ สถานการณ์โควิดดีขึ้น เพราะวัคซีนได้ผล ยอดติดเชื้อเริ่มน้อยลง

19 กันยายน 2565

‘หมอยง’ ชี้วัคซีนได้ผล สถานการณ์โควิดจะเริ่มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มน้อยลง นับตั้งแต่วันนี้

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับสถานการณ์ “โควิด” มีเนื้อหาดังนี้...


โควิด 19 สถานการณ์ของโรคดีขึ้นโดยตลอด

ยง ภู่วรวรรณ

19 กันยายน 2565

เราได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ดีขึ้นมาโดยตลอด จากการประเมินในภาพรวม มีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม ร้อยละ 80  3 เข็มกว่าร้อยละ 40 และจากข้อมูลที่เรามียังประเมินได้ว่า มีผู้ติดเชื้อไปแล้วประมาณร้อยละ 70

‘หมอยง’ชี้ สถานการณ์โควิดดีขึ้น เพราะวัคซีนได้ผล ยอดติดเชื้อเริ่มน้อยลง

‘หมอยง’ชี้ สถานการณ์โควิดดีขึ้น เพราะวัคซีนได้ผล ยอดติดเชื้อเริ่มน้อยลง

เมื่อรวมเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าประชากรส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดมีภูมิต้านทานเกิด ขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีน หรือติดเชื้อ โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

เราก็ยังอยากให้กลุ่มเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่าง ควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม ผู้ที่แข็งแรงดีอายุไม่เกิน 60 ปี ควรได้อย่างน้อย 3 เข็ม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้แนวโน้มของโรคดีขึ้น หมายถึงตลอด โรคเข้าสู่ประจำฤดูกาล จะเริ่มน้อยลงตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี และจะไปพบสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่สูงไม่มาก ในช่วงฤดูหนาว หลังปีใหม่ถึงเดือนมีนาคม ก็ลดลง และจะไปขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปีหน้าถึงเดือนกันยายนอีก แต่จะน้อยกว่าปีนี้ และทุกคนก็จะปรับตัวได้แล้ว สภาพทุกอย่างจะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่

เมื่อวานได้ไปหาดใหญ่ เห็นบรรยากาศ การใช้ชีวิตทั่วไปได้กลับคืนเหมือนปกติ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาตลอด ภาพรวมทั่วไปเชื่อว่าจะดีขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยว เด็กได้ไปโรงเรียน คงจะไม่มีเสียง ดรามา เรื่องวัคซีน

..


ขอขอบคุณที่มา เพจหมอยง