background-defaultbackground-default
สรุปวิธีลงทะเบียน แอปฯ“เงินเด็ก” อุดหนุนเด็กแรกเกิด เริ่มสมัคร 16 ก.ย.นี้

สรุปขั้นตอนลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ผ่านแอปฯ "เงินเด็ก" เริ่มพรุ่งนี้ (16 ก.ย.) อำนวยความสะดวก เพิ่มรวดเร็วในการเข้าถึงสิทธิและการบริการของรัฐ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 กันยายน 2565 เปิดเงื่อนไขและสรุปขั้นตอนลงทะเบียนรับ“เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ผ่านแอปฯ "เงินเด็ก" โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดให้ผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยเพิ่มช่องทางจากการลงทะเบียน ณ ส่วนราชการในท้องที่ที่อาศัยอยู่ ได้แก่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 


กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ และการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ทั้งนี้เมื่อทำการดาวน์โหลด "แอปฯเงินเด็ก" แล้ว สามารถดำเนินการสมัครตามขั้นที่แอปพลิเคชันกำหนดได้ทันที

 

สรุปวิธีลงทะเบียน แอปฯ“เงินเด็ก” อุดหนุนเด็กแรกเกิด เริ่มสมัคร 16 ก.ย.นี้

สรุปวิธีลงทะเบียน แอปฯ“เงินเด็ก” อุดหนุนเด็กแรกเกิด เริ่มสมัคร 16 ก.ย.นี้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนออนไลน์ขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมด้วย เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • เด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี 
 • มีสัญชาติไทย 
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

กรณีหากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง โดยกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

สรุปวิธีลงทะเบียน แอปฯ“เงินเด็ก” อุดหนุนเด็กแรกเกิด เริ่มสมัคร 16 ก.ย.นี้

สำหรับเอกสารที่ใช้ ณ หน่วยลงทะเบียน มีดังนี้

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ของผู้ปกครอง 
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท 
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 • บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
   

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

 

ทั้งนี้ แนะนำว่าให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่า ยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด 
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.02-6516902 026516920 หรือ082-0917245

สรุปวิธีลงทะเบียน แอปฯ“เงินเด็ก” อุดหนุนเด็กแรกเกิด เริ่มสมัคร 16 ก.ย.นี้

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด