svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นิด้าโพล เผย ปชช.ไม่พอใจ"บิ๊กป้อม"อยากให้ยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่

11 กันยายน 2565
1.3 k

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจเรื่อง "รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี" เกี่ยวกับการทำงานของ "พลเอกประวิตร" ชี้ ไม่พอใจการทำงาน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุ ยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่เหมาะสมกว่า ปรับครม.

11 กันยายน 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง “รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี” เกี่ยวกับการทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 

โดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง

 

พลเอกประวิตร ในฐานะรักษาราชการนายกรัฐมนตรี

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี หากพล.อ.ประวิตร จะปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า

 • ส่วนใหญ่ 46.34% ระบุว่า ไม่เหมาะสมเลย
 • รองลงมา 21.57% ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง
 • 16% ระบุว่า ค่อนข้างเหมาะสม
 • 12.58% ระบุว่า ไม่ค่อยเหมาะสม 

 

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี หากพล.อ.ประวิตร จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ พบว่า

 • ส่วนใหญ่ 63.80% ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง
 • รองลงมา  16.54% ระบุว่าค่อนข้างเหมาะสม
 • 13.95% ระบุว่า ไม่เหมาะสมเลย
 • 4.80% ระบุว่า ไม่ค่อยเหมาะสม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง ความพอใจของประชาชนต่อการทำงานของ พล.อ.ประวิตร  ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า

 • ส่วนใหญ่ 41.46% ระบุว่า ไม่พอใจเลย
 • รองลงมา 22.87% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ
 • 22.26% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ
 • 8.46% ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง 

นิด้าโพล เผย ปชช.ไม่พอใจ"บิ๊กป้อม"อยากให้ยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่