background-defaultbackground-default
รีบใช้จ่าย “คนละครึ่งเฟส 5” รายเก่า 3 ล้านราย ระวังถูกตัดสิทธิ

“คนละครึ่งเฟส5” ต้องรีบยืนยันสิทธิและใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตัง เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ พบรายเก่า 3 ล้านราย ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ ขณะยอดล่าสุดผู้ใช้สิทธิ"คนละครึ่ง" 17.46 ล้านราย เงินสะพัด 9,240.4 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 กันยายน 2565 อย่าลืมรีบใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่าน แอปฯเป๋าตัง ก่อนถูกตัดสิทธิ โดยกระทรวงการคลัง ได้เปิดรายละเอียด ประชาชนได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งสิ้น จำนวน 23.27 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายเดิม) จำนวน 23.07 ล้านราย พบว่า 
 

" ยังเหลือประชาชนรายเดิมอีกประมาณ 3 ล้านราย ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง "

คนละครึ่งเฟส 5

ส่วนความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 โดย ณ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน 17.46 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวม 9,240.4 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 4,677.2 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 4,563.2 ล้านบาท

 

ส่วนยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3,256.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 2,246.4 ล้านบาท ร้าน OTOP 495.6 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 3,090.0 ล้านบาท ร้านบริการ 145.7 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 6.4 ล้านบาท
 

รีบใช้จ่าย คนละครึ่งเฟส 5 ก่อน 14 ก.ย.65

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ และ เริ่มใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไทม์ไลน์ต่างๆ มีดังนี้

 

วันที่ 15 ส.ค. 65

  • เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 17 ส.ค. 65

  • เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

วันที่ 19 ส.ค. 65

  • เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

          - สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
          - สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19  ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


วันที่ 25 ส.ค. 65

  • ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5

 

วันที่ 1 ก.ย. 65
รับเงินโอน 800 บาท และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้
          - ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
          - ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น 


วันที่ 14 ก.ย. 65  

  • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก         

 

วันที่ 31 ต.ค.65

  • สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด