svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ผบ.ทอ. ส่งทหาร-เรือท้องแบน-สิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งช่วยเหลือชาว อ.เสนา

05 กันยายน 2565

ผบ.ทอ. ส่งทหาร-เรือท้องแบน-สิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมชาว อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาลดปริมาณระบายน้ำท้ายเขื่อน

5 กันยายน 2565 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกำลังพล อุปกรณ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณแม่น้ำน้อยที่มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา และได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนประมาณ 300 ครัวเรือน จำเป็นต้องหนุนพื้นบ้านให้สูงขึ้นและวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำ รวมถึงเตรียมพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัย

 

ผบ.ทอ. ส่งทหาร-เรือท้องแบน-สิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งช่วยเหลือชาว อ.เสนา

โดย พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และ ทหารกองประจำการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมบรรจุกระสอบทราย 3,000 ถุง ช่วยเหลือชุมชน และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งนำเรือท้องแบน และสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 

ทั้งนี้ กรมชลฯ ลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) ปริมาณน้ำที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,615 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.23 เมตร แนวโน้มลดลง มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,624 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ในเขื่อนเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝน-น้ำท่า และการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

ผบ.ทอ. ส่งทหาร-เรือท้องแบน-สิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งช่วยเหลือชาว อ.เสนา

ผบ.ทอ. ส่งทหาร-เรือท้องแบน-สิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งช่วยเหลือชาว อ.เสนา

 

รวมทั้งลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ จึงได้ปรับควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมสำหรับรองรับน้ำเหนือในช่วงต่อจากนี้ไป พร้อมกับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงอยู่ระหว่าง 1,650 - 1,750 ลบ.ม./วินาที

 

กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างให้มีความสัมพันธ์กัน ขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้

 

ผบ.ทอ. ส่งทหาร-เรือท้องแบน-สิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งช่วยเหลือชาว อ.เสนา

 

ผบ.ทอ. ส่งทหาร-เรือท้องแบน-สิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งช่วยเหลือชาว อ.เสนา