svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ทอ.ส่งอากาศยานบินเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมช่วยเหลือปชช.

02 กันยายน 2565

กองทัพอากาศ ส่ง อากาศยานบินถ่ายภาพ เก็บข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพยากรณ์เส้นทางน้ำไหล เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

2 กันยายน 2565 พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและตอนล่าง โดยใช้สมรรถนะของกองทัพอากาศทั้งการถ่ายภาพทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์, ชัยนาท, อ่างทอง, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา

 

พลอากาศโทชัยนาท

เพื่อนำมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยและการพยากรณ์เส้นทางน้ำไหล เพื่อทำการอพยพประชาชนและสิ่งของรวมทั้งวางแผนช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน และให้กองบิน โรงเรียนการบิน ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

 

ทอ.ส่งอากาศยานบินเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมช่วยเหลือปชช.

ทอ.ส่งอากาศยานบินเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมช่วยเหลือปชช.

ทอ.ส่งอากาศยานบินเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมช่วยเหลือปชช.

ทอ.ส่งอากาศยานบินเก็บข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมช่วยเหลือปชช.