svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

“ราชภัฏจอมบึง” ยัน “เจ๊นุช” เคยมาเรียนป.ตรีแต่ไม่จบ ส่วน “ทหารหญิง” จบป.โท

01 กันยายน 2565
505

“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” แถลง “เจ๊นุช” เคยมาเรียนปริญญาตรีแต่ไม่จบ ส่วน “อดีตทหารหญิง” จบปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หลังจากมีภาพของอดีต ส.ต.ท.กรศศิร์ บัวแย้ม หรือ เจ๊นุช อายุ 43 ปี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1) ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย น.ส.เอ ซึ่งเป็นทหารในสังกัดกองทัพไทย ยศสิบตรี ถ่ายรูปสวมชุดเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ทำให้หลายคนสงสัยว่า เจ๊นุช นั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จริงหรือไม่

 

“ราชภัฏจอมบึง” ยัน “เจ๊นุช” เคยมาเรียนป.ตรีแต่ไม่จบ ส่วน “ทหารหญิง” จบป.โท

ล่าสุดในวันนี้ (1 ก.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า อดีต ส.ต.ท.กรศศิร์ ได้มาสมัครเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ซึ่งจะเรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยใช้วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาสมัคร และมาเรียนตามปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ก็ลงทะเบียนเรียนเหมือนเดิมและมีผลการเรียนมาตลอดทั้งสองเทอม ต่อมาในภาคเรียนที่ 3/2560 ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่มาเรียน และไม่มีใครที่จะสามารถมาลงชื่อเรียนแทน จึงไม่มีผลการเรียน

 

“ราชภัฏจอมบึง” ยัน “เจ๊นุช” เคยมาเรียนป.ตรีแต่ไม่จบ ส่วน “ทหารหญิง” จบป.โท

ต่อมาปี 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 อดีต ส.ต.ท.กรศศิร์ ได้มาสมัครเรียนในสาขาวิชา นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ซึ่งจะเรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ แต่ก็ไม่ได้มาเรียน จึงทำให้ไม่มีผลการเรียน และทำให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2561 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 26 สภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงโดยขาดการรักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเป็นเวลา 2 ภาคเรียน

 

ส่วน น.ส.เอ ซึ่งเป็นทหารในสังกัดกองทัพไทย ยศสิบตรี นั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ก็บอกว่า มาสมัครเรียนปริญญาโท ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในปี 2558 และจบในปี 2562 แต่ในช่วง ปี 2561 ได้มาสมัครเรียน สาขานิติศาสตร์ พร้อมกับ อดีตส.ต.ท.กรศศิร์ โดยใช้วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่ไม่ได้มาเรียน ทำให้ไม่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี แต่มีผลการเรียนระดับปริญญาโท และไม่ได้เรียนจบในสาขาจิตวิทยา ตามที่เป็นข่าว เนื่องจากสาขาวิชาจิตวิทยา ในระดับปริญญาโทของราชภัฏนั้นไม่ได้เปิด

 

“ราชภัฏจอมบึง” ยัน “เจ๊นุช” เคยมาเรียนป.ตรีแต่ไม่จบ ส่วน “ทหารหญิง” จบป.โท

จึงทำให้คลายข้อข้องใจได้ว่า อดีตส.ต.ท.กรศศิร์ เคยเรียนที่ราชภัฏจอมบึง แต่เรียนไม่จบ ส่วน น.ส.เอ ซึ่งเป็นทหารในสังกัดกองทัพไทย ยศสิบตรี นั้นจบปริญญาตรีใบแรกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต และมาสมัครเรียนปริญญาโท ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และในช่วงที่เรียนปริญญาโท ก็มาสมัครเรียน ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมกับ เจ๊นุช แต่ไม่ได้เรียน จึงไม่จบปริญญาตรีใบที่ 2 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยืนยันว่าหากมีการกล่าวพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยไปในทางที่เสียหาย ก็จะต้องมีการดำเนินการกันต่อไปด้วย