svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ผู้ประกันตน ติด"โควิด"เลือกรักษา Telemedicine ผ่าน 3 แอปฯ เทียบเท่าบัตรทอง

27 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

โฆษกรัฐบาลย้ำ ผู้ประกันตนติดโควิด เลือกรักษาระบบ Telemedicine ผ่าน 3 แอปฯ ได้แล้ว เช่นเดียวกับสิทธิบัตรทอง สวัสดิการข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น หวังให้เข้าถึงบริการสะดวก ลดการเดินทาง ลดความแออัดรับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุข

27 สิงหาคม 2565 ผู้ประกันตน ติดเชื้อ "โควิด" สามารถรักษาผ่านแอปพลิเคชันได้แล้ว โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการเข้าถึงบริการการรักษาทางการแพทย์ของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียม รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งล่าสุดรัฐบาล โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรคโควิด-19 


สําหรับกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ผ่านการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
เช่นเดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ผ่านทาง 3 แอปพลิเคชัน ดังนี้ 

  • Good Doctor (กู๊ด ด็อกเตอร์)
  • MorDee (หมอดี)
  • Clicknic (คลิกนิก) 

ตั้งแต่ที่มีการเปิดให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) (11 ก.ค.-17 ส.ค. 2565) สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 นั้น นอกจากผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ยังมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ร่วมลงทะเบียนในระบบ เพื่อขอรับบริการดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ซึ่งขณะนั้นการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลครอบคลุมเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น และสิทธิสวัสดิการข้าราชการเท่านั้น 
 

นายอนุชา กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น เพื่อให้การบริการครอบคลุมผู้ป่วยโรคโควิด-19 สําหรับกลุ่มผู้ประกันตน สปสช. จึงได้ประสานไปยังสํานักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย สปส. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล
 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 สามารถเข้ารับบริการระบบการแพทย์ทางไกลผ่านทาง 3 แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ โดยพิจารณาการเข้ารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องทางการรักษาได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย รวมทั้งช่วยลดการเดินทาง และลดความแออัดในการเข้ารับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสุขด้วย 


“รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ LAAB จึงขอเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ” 

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นและสำคัญที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์และวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อสามารถลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด รวมถึงอาการ Long Covid ได้ด้วย รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมทุกด้านให้เพียงพอ ทั้งการบริหารจัดการเตียงระดับ 2-3 จัดหายา เวชภัณฑ์ และวัคซีนคงคลัง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพได้สอดคล้องกับถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถเลือกลงทะเบียนตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation ผ่านการให้บริการ ทาง 3 แอปพลิเคชัน ดังนี้ 

 1. แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิก) ให้บริการโดย บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด

  • เว็บไซต์ คลิกนิก รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว และกลุ่มเสี่ยง 608 ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @clicknic

 2. แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology ให้บริการโดย บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

  • เว็บไซต์ กู๊ด ด็อกเตอร์ รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) เฉพาะที่ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และชลบุรี สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @GDTT  

 3. แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปจำกัด :

  • เว็บไซต์ หมอดี   รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ เฉพาะกลุ่มสีเขียว ไม่รับกลุ่ม 608 สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @mordeeapp 
logoline