background-defaultbackground-default
"นิพิฏฐ์" ฟันธง"บิ๊กตู่"ครบวาระ 8 ปีนายกฯ 23 ส.ค.นี้

"นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ฟันธง"บิ๊กตู่"ครบวาระ 8 ปีนายกฯ 23 ส.ค.นี้ แนะอ่านหนังสือการตีความกฎหมาย ของ ศจ.ดร.อักขราทร 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 สิงหาคม 2565 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า  “วาระ 8 ปีนายกรัฐมนตรี” 

 

ตอนนี้ มีวิวาทะเรื่องการตีความวาระ 8 ปี การดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ท่านใดจะแสดงความเห็นเรื่องนี้ ผมแนะนำให้อ่านหนังสือ “การตีความกฎหมาย” ของ ศจ.ดร.อักขราทร จุฬารัตน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา,อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด ในความเห็นของผมหนังสือเล่มนี้ น่าจะดีที่สุดเท่าที่ปรากฎในแวดวงการตีความกฎหมาย

 

"นิพิฏฐ์" ฟันธง"บิ๊กตู่"ครบวาระ 8 ปีนายกฯ 23 ส.ค.นี้

หนังสือเล่มนี้ ผมเคยมีหลายเล่ม แต่ให้ผู้สนใจไปหมดแล้ว เมื่อหนังสือหมดก็เลยต้องพริ้นท์เล่มใหม่ มาอ่าน ท่านที่สนใจอ่านได้ใน https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09bookdetail-4821.html

 

ในขณะนี้ เท่าที่ติดตามดูการให้ความเห็นของนักกฎหมาย รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ น่าจะให้ความเห็นไว้ดีที่สุดแล้ว ผมเห็นด้วยกับท่าน และกล่าวได้สั้นๆได้เพียงว่า วาระ 8 ปีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ครบวันที่ 23 สิงหาคม 2565

 

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด