background-defaultbackground-default
มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เช่าเครื่องบินด่วนส่งรพ.กรุงเทพ ชี้ชัดเคยป่วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ออกประกาศมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ตามที่ “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ” เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65 นั้น

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง

หลังออกจากถ้ำก่อนได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั้น ท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก๊ด และการเดินทางไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆ อย่างน้อย 11 เมือง รวมทั้งพิธียกฉัตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองหางเดิม ซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนกระทั่งเดินทางถึงวัดพระธาตุดอนเรือง อ.เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ 8 ส.ค.65 รุ่งขึ้นในวันที่ 9 ส.ค.65 “ครูบาบุญชุ่ม” ปรากฎอาการอาพาธขึ้น

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง

ศิษยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจ และรักษาธาตุขันธ์โดยเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย และโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิดอยเวียงแก้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ออกประกาศ “ครูบาบุญชุ่ม” อาพาธ เคยป่วยมาลาเรียขึ้นสมอง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด