svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เขื่อนพิมายเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ 7-9 ส.ค.

07 สิงหาคม 2565

เขื่อนพิมาย โคราช เร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำเต็มกำลัง เตรียมรับมือพายุลูกใหม่7-9สิงหาคม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ

7 สิงหาคม2565 สถานการณ์น้ำ ในลำน้ำมูล พื้นที่อำเภอพิมายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) จึงเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำจำนวน13เครื่อง ผลักดันน้ำภายในเขื่อนพิมายออกลงสู่ลำน้ำมูลโดยเร็ว หลังจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมาย มีปริมาณอยู่ที่5ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น120 %ของความจุ ซึ่งเกินความจุจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออก เพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากเขื่อนลำมูลบน และเขื่อนลำพระเพลิง ที่จะไหลมายังพื้นที่รองรับน้ำที่อำเภอพิมาย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดนครราชสีมา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จึงออกประกาศ แจ้งเตือนพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่าในพื้นที่ ซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า จะเริ่มล้นระดับเก็บกัก
เขื่อนพิมายเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ 7-9 ส.ค.

อีกทั้งจากการคาดหมายสภาวะอากาศ ในช่วงระหว่างวันที่7-9สิงหาคม นี้จะมีพายุลูกใหม่เข้าพื้นที่ จะทำให้มีปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงขอให้อำเภอที่มีเส้นทางของลำน้ำไหลผ่าน ได้แก่ อำเภอครบุรี ปักธงชัย โชคชัย จักราช เฉลิมพระเกียรติ เมืองนครราชสีมา โนนสูงและอำเภอพิมาย แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึง สถานการณ์อ่างเก็บน้ำมูลบน อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

เขื่อนพิมายเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ 7-9 ส.ค.
ภาพ/ข่าว - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ สำนักข่าวเนชั่น จ.นครราชสีมา