svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

โควิดวันนี้ ศบค.เผยไทยเสียชีวิตพุ่งสูงถึง 35 ราย ผู้ป่วยใหม่ 2,381 ราย

06 สิงหาคม 2565
1.4 k

โควิดวันนี้ การแพร่ระบาดของ "โอมิครอน" สายพันธุ์ BA.5 ยังน่ากังวล ล่าสุด ศบค.เผยวันนี้ผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้น 2,381 ราย ยอดเสียชีวิตสูงถึง 35 ราย ขณะยอดโควิดทั่วโลกผู้ป่วยยืนยันสะสม 587,379,352 ราย เสียชีวิตรวม 6,433,117 ราย

6 สิงหาคม 2565 โควิดวันนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของ “โอมิครอน BA.5” ยังน่ากังวล ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,381 ราย จำแนกเป็น

 

 • ผู้ป่วยในประเทศ 2,381 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 2,379,924 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
 • เสียชีวิต 35 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 9,863 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)


โควิดวันนี้ ศบค.เผยไทยเสียชีวิตพุ่งสูงถึง 35 ราย ผู้ป่วยใหม่ 2,381 ราย

 • หายป่วยกลับบ้าน 2,209 ราย
 • หายป่วยสะสม 2,382,054 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
 • ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,250 ราย
 • จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
 • รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 ราย

 

  หมายเหตุ  เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โควิดวันนี้ โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม เมื่อรวมกับผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษา

โควิดวันนี้ ศบค.เผยไทยเสียชีวิตพุ่งสูงถึง 35 ราย ผู้ป่วยใหม่ 2,381 ราย

 

สถานการณ์โควิดวันนี้ทั่วโลก วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00 น. เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 พบว่า.. 

 

 • ผู้ป่วยยืนยัน 587,379,352 ราย
 • กลับบ้านแล้ว 557,541,089 ราย 
 • ยังรักษาใน รพ. 23,405,146 ราย
 • เสียชีวิต 6,433,117 ราย

 

โควิดวันนี้ ศบค.เผยไทยเสียชีวิตพุ่งสูงถึง 35 ราย ผู้ป่วยใหม่ 2,381 ราย

 

สธ. เผยจัดหาและกระจายยารักษาโควิดทั่วประเทศเพียงพอ 

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดหายารักษาโรคโควิด จำนวน 4 รายการ คือ ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ และแพกซ์โลวิด ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือคัดเลือกยาคุณภาพจากต่างประเทศและนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม 

 

พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่า มีการจัดหาและกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และเรมเดซิเวียร์ ไปยังทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาให้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เป็นยาฟาวิพิราเวียร์ 265.5 ล้านเม็ด ยาโมลนูพิราเวียร์ 12 ล้านเม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ 375,210 ขวด

 

โควิดวันนี้ ศบค.เผยไทยเสียชีวิตพุ่งสูงถึง 35 ราย ผู้ป่วยใหม่ 2,381 ราย

 

ทั้งนี้ ยาแต่ละรายการมีข้อบ่งชี้ในการใช้แตกต่างกัน ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกราย แม้จะเป็นกลุ่ม 608 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะพิจารณาจ่ายยาตามอาการ ข้อบ่งชี้และแนวทางการดูแลรักษาตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ 

 

ยาโมลนูพิราเวียร์ จะใช้ในผู้ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อายุมากกว่า 60 ปี หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับ 2 ขึ้นไป โรคไตเรื้อรังระยะ 3 ขึ้นไป โรคหัวใจและหลอดเลือดระดับ 2 รวมถึงโรคหัวใจแต่กำเนิด ภาวะอ้วนน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI เกิน 30 กก./ตร.ม. มีภาวะตับแข็งระดับ 8 ขึ้นไป ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมินาน 15 วันขึ้นไป ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีค่า CD4 น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.ม. หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ คือไม่ได้รับเข็มกระตุ้น

 

โควิดวันนี้ ศบค.เผยไทยเสียชีวิตพุ่งสูงถึง 35 ราย ผู้ป่วยใหม่ 2,381 ราย