svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ทนายเดชา เปิด ข้อกฎหมาย "ไฟไหม้ผับชลบุรี" เมาท์เทนบีผับ ใครโดนบ้าง

05 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรณี ข่าวดังวันนี้ "ไฟไหม้ผับชลบุรี" เมาท์เทนบีผับ MountainB ทนายเดชา เปิดข้อกฎหมาย เหตุ ไฟไหม้ เจอกี่ข้อหา คุกกี่ปี แล้ว ใครโดนบ้าง

จากกรณีเหตุการณ์สุดสลดเช้าวันนี้ เหตุ ไฟไหม้ผับชลบุรี "เมาท์เทนบีผับ" ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซ้ำรอย เหตุการณ์ ไฟไหม้ "ซานติก้าผับ" เมื่อปี 2552 ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า คดีแบบนี้ ใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบ

 

ล่าสุด ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ได้เปิดข้อกฎหมาย โดยให้ข้อมูลว่า คดีไฟไหม้ประเภทนี้ใครต้องรับผิดชอบ คนที่ต้องรับผิดชอบ เริ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ โยธา เขต เทศบาลต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ดูแล เกี่ยวกับเรื่อง การก่อสร้าง การออกแบบมีอะไรผิดหรือไม่ ก่อสร้างผิดหรือเปล่า ต่อมาเป็นเจ้าของผับ ทั้งตัวจริง ตัวปลอม โดนหมด ผู้จัดที่ให้มีการละเล่น การแสดง โดนทุกคน ไม่ว่าจะมีชื่อเป็นเจ้าของหรือไม่ หรืออยู่เบื้องหลัง โดนหมด และต้องตรวจสอบการเสียภาษีด้วย เช่น ภาษีสรรพสามิต ซึ่งที่ผ่านมา เสี่ยขาว หรือ นายวิสุข เสร็จสวัสดิ์ ผู้บริหาร ซานติก้าผับ โดนไป 85 ล้านบาท ศาลจำคุก 7 เดือน คดีเพลิงไหม้ เป็นเหตุให้คนตาย ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 3 ปี

เพราะฉะนั้นคดีนี้ ดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เจ้าของผับ คนดูแล ตัวจริง ตัวปลอม โดนหมด แล้วก็การก่อสร้างผิดแบบ ไม่มีทางหนีไฟ
ไม่มีป้ายบอกทาง รับแขกจำนวนมาก ภาษีสรรพสามิต เช็คย้อนหลังให้หมด แจ้งความตำรวจขึ้นศาลคดีอาญา

อย่างไรก็ตาม ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน (มาตรา 217- 239) จากเหตุไฟไหม้ ระบุไว้ ดังนี้

 

 

มาตรา 225 ผู้ใดกระทำให้เกิดไฟไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทำโดยประมาทนั้น น่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

               
มาตรา 226 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่โรงเรือน อู่เรือ ที่จอดรถ หรือเรือสาธารณะ ทุ่นทอดจอดเรือ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟ้า หรือสิ่งที่ทำไว้เพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ จนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

มาตรา 227 ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือทำการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้น ๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

logoline