svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เอกชนชู 5 ข้อเร่งด่วน 'เอเปค 2022' ฟื้นศก.

04 สิงหาคม 2565

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคชู 5 ข้อเสนอเร่งด่วนต่อที่ประชุมสุดยอดเอเปค พ.ย.นี้ แนะแนวทางเร่งการฟื้นตัวและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากผลกระทบที่ยืดเยื้อของการระบาดโควิด ความขัดแย้งทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ

ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 เกรียงไกร เธียรนุกุล ระบุ ภาคเอกชนเตรียมยกข้อเสนอเร่งด่วน 5 ประการในการประชุมเอเปคในเดือน พ.ย.นี้

โดยมุ่งเป้าในการเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการกระตุ้นให้เกิดการพลิกฟื้นสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในระยะยาวที่เกิดจากผลกระทบที่ยืดเยื้อของการระบาดใหญ่ ความขัดแย้งทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

เอกชนชู 5 ข้อเร่งด่วน 'เอเปค 2022' ฟื้นศก.

คณะทำงานมีความเห็นตรงกันว่าจะเรียกร้องให้สมาชิกเอเปค ร่วมบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเรียกร้องให้สมาชิกร่วมกระชับการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยสนับสนุนระบบการค้าตามกฎสากล และเร่งให้เกิดเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเป็นรูปธรรม โดยยังต้องการให้เอเปคส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวและการเติบโตผ่านการสนับสนุนกลุ่ม MSMEs โดยเฉพาะในธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ และธุรกิจของคนท้องถิ่น และการนำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมาใช้

สำหรับวาระเร่งด่วน 5 ข้อ เป็นส่วนหนึ่งของ 5 กลยุทธ์หลักของคณะทำงาน เพื่อส่งมอบต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ 1.เส้นทางสู่เขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการค้าภาคบริการ 2. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์และดิจิทัล 3. การเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนของ MSMEs ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จึงเห็นควรในการพัฒนามาตรการเพื่อสนับสนุนการเติบโตนี้อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น หลังผู้ผลิตและผู้บริโภคในภูมิภาคกำลังได้รับผลกระทบครั้งประวัติศาสตร์จากราคาอาหารโลกที่พุ่งสูงขึ้น และภาวะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร 5. การดำเนินการตามมาตรการเศรษฐกิจมหภาค การคลัง และการเงิน เพื่อเร่งการฟื้นตัว และการระบุการปฏิรูปโครงสร้างหลัก เพื่อเพิ่มผลผลิตและการเติบโต

เอกชนชู 5 ข้อเร่งด่วน 'เอเปค 2022' ฟื้นศก.