svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ดร.สามารถ" ออกแถลงการณ์ยันตรวจสอบรถไฟฟ้าสีส้มปกป้องผลประโยชน์ชาติ

03 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ดร.สามารถ" นักวิชาการด้านวิศวกรรมขนส่ง ออกแถลงการณ์ กรณี รฟม. ชี้แจงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม พาดพิง ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ยันจุดยืนปกป้องผลประโยชน์ชาติ

 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65  "ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์"  นักวิชาการด้านวิศวกรรมขนส่ง ได้เผยแพร่ แถลงการณ์ กรณี รฟม. ชี้แจงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม พาดพิง ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

 

มีเนื้อหาระบุว่า  ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน ฉบับที่ 45/2565 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่องการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยมีข้อความพาดพิงถึงตัวข้าพเจ้าไปในทางที่เสียหายนั้น

 

แม้ว่า รฟม. จะไม่ระบุชื่อของข้าพเจ้าในข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวก็ตาม แต่ผู้ที่ติดตามเรื่องนี้ย่อมรู้กันโดยทั่วไปว่าหมายถึงตัวข้าพเจ้า

 

 

\"ดร.สามารถ\" ออกแถลงการณ์ยันตรวจสอบรถไฟฟ้าสีส้มปกป้องผลประโยชน์ชาติ

 

ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องป้องกันสิทธิ์และชื่อเสียงของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มของ รฟม. นั้น เป็นกรณีที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่ในฐานะนักวิชาการและประชาชนคนไทยคนหนึ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน บนพื้นฐานของความสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนตามพยานหลักฐานที่มีอยู่จริง และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 

ดังจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าเท่านั้นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ แต่ยังมีสื่อมวลชนอีกหลายท่านที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองเช่นเดียวกับข้าพเจ้า โดยไม่เห็นด้วยกับแนวทางการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม" ครั้งที่ 2 ของ รฟม. เพราะเกรงว่าจะเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติ

 

จากกรณีดังกล่าวข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้แสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นกลาง ไม่ได้บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่ได้ใช้ดุลพินิจบนฐานมุมมองของเอกชนรายใดรายหนึ่งดังที่ รฟม. กล่าวหา

 

ดังนั้น จึงขอให้ รฟม. พิจารณาบทความของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างรอบคอบด้วยความเป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของข้าพเจ้า

 

logoline