svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

จีนมั่นใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (คลิป)

02 สิงหาคม 2565

ความมั่นคงทางอาหารถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับจีน เพราะมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน จีนประสบความสำเร็จอย่างมากในการเพิ่มผลผลิตเพราะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และ เพราะวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่เคยมีประสบการณ์ตรงและเคยทุกข์ยากจากการทำงานในไร่นามาก่อน

จีนมั่นใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (คลิป)

 

แหล่งผลิตข้าวที่สำคัญที่สุดของจีนอยู่ที่มณฑล "เฮหลงเจียง" ที่ถือเป็นแหล่งผลิตอาหารร้อยละ 11 ของจีน โดยเฉพาะบริเวณที่ราบ "เจียนซานเจียง" ที่ถือว่าข้าวทุกๆ 50 จานในจีนจะมาจาก "เจียนซานเจียง" ที่กลายเป็นพื้นที่สร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางอาหารของจีนไปแล้ว

 

ความมั่นคงทางอาหารถือเป็นนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่เคยใช้ชีวิตในชนบทอยู่หลายปี ได้เห็นความทุกข์ยากในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของประชาชน รู้ซึ้งถึงความหิวโหยตั้งแต่ยังวัยรุ่นสมัยที่อยู่บนที่ราบสูง "ชานเบ" สี จิ้นผิงจึงตระหนักถึงความสำคัญที่จีนจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้เพื่อให้มีข้าวกิน เขาถึงกับพูดว่าคนจีนจะต้องถือจานข้าวไว้ให้มั่นด้วยมือของตัวเอง ด้วยเมล็ดข้าวที่ปลูกเอง

 

 

จีนมั่นใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (คลิป)

 

ปัจจุบันผลผลิตข้าวแต่ละปีของจีนอยู่ที่กว่า 650 ล้านตันมาอย่างต่อเนื่อง 7 ปีแล้ว ชาวจีนแต่ละคนจะมีข้าวให้ตัวเองเฉลี่ยประมาณ 480 กิโลกรัมต่อปีซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกถึง 80 กิโลกรัม

 

ข้าวคุณภาพสูงของจีนมาจากดินดำที่อุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือ มีสารอินทรีย์มาก และยังมีมาตรการลดการกัดกร่อนของดินด้วย มีการสร้างเครือข่ายในการวิเคราะห์สภาพดินและพืชมากกว่า 240 จุดเพื่อนำไปตรวจสอบธาตุอาหาร เน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 

 

 

จีนมั่นใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (คลิป)

 

นอกจากนั้นยังหันมาใช้เทคโนโลยีรวมถึงระบบดาวเทียมมาใช้กับการเกษตรโดยชาวนาชาวไร่แค่กดปุ่มเท่านั้น เครื่องจักรก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลุยน้ำลุยโคลนเหมือนในอดีตอีกแล้ว แค่มีสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ งานเกษตรก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

ขณะนี้ผลผลิตของจีนถือว่าเลี้ยงประชากรถึง 1 ใน 5 ของโลกหรือเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตอาหารของโลกทั้งหมดทั้งที่มีดินที่เหมาะกับการทำเกษตรไม่ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ของโลก

 

แต่เพราะยังมีประชากรโลกประมาณ 800 ล้านคนที่ยังหิวโหย ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน จีนจึงประกาศจะเพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและเพื่อการแบ่งปันในอนาคต

 

จีนมั่นใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (คลิป)