svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

นิวซีแลนด์เปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรก

01 สิงหาคม 2565
1.1 k

นิวซีแลนด์เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้เป็นวันแรก โดยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไม่ต้องเข้ารับการกักตัวอีกต่อไป

วันนี้เป็นวันแรกที่นิวซีแลนด์เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่ปิดประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด โดยนับตั้งแต่วันนี้ ทุกคนที่มีวีซ่าจะสามารถเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวอีกต่อไป นอกจากนี้ เรือยอชต์และเรือสำราญจากต่างประเทศก็สามารถแล่นเข้ามาเทียบท่าในนิวซีแลนด์ได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบสองเข็ม โดยนิวซีแลนด์ค่อยๆ เปิดประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยการให้ชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่ในออสเตรเลียเดินทางกลับประเทศได้ก่อน และเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้านิวซีแลนด์ 50 ประเทศ ในเดือนพฤษภาคม

นิวซีแลนด์เปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรก

จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์กล่าวในวันนี้ว่า นิวซีแลนด์จะยังคงเฝ้าระวังให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด แต่ความปลอดภัยในที่นี้ต้องหมายถึงประชาชนมีรายได้และอยู่ดีกินดีด้วย