svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ดักคอ บอร์ดกสทช.อย่าลักไก่ อนุมัติ"ควบรวมทรู-ดีแทค"เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

31 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"หมอระวี"ดักคอ บอร์ด กสทช.อย่าลักไก่ อนุมัติควบรวมทรู-ดีแทค หยุดเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน ควรคิดถึง ปชช.เป็นหลัก 

 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 65 "นพ.ระวี มาศฉมาดล" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย1. อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง 2. อนุกรรมการด้านกฎหมาย 3. อนุกรรมการด้านเทคโนโลยี 4. อนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ 

 

โดยล่าสุดหลังจากที่อนุกรรมการได้ประชุมกัน ปรากฏว่า อนุกรรมการทั้ง 4 คณะลงมติ 3:1 ไม่เห็นด้วยกับการรวมธุรกิจดังกล่าว โดย 3 อนุกรรมการที่คัดค้านประกอบด้วย อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง อนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ และอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี ส่วนอนุกรรมการ 1 เสียงที่เห็นด้วยกับการรวมธุรกิจคือ อนุกรรมการด้านกฎหมาย ทั้งนี้ อนุกรรมการที่คัดค้านระบุว่า ดีลนี้จะกระทบต่อตลาดโดยรวมทั้งเศรษฐกิจสังคม และทำให้ผู้บริโภคหมดทางเลือกต้องรับกรรมที่ต้องใช้ค่าบริการแพงขึ้น 

 

 

 

"นพ.ระวี" กล่าวต่อว่า  เกรงว่าจะมีการรวบรัด ทำให้จบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ไม่สามารถร้องเรียนหรือการร้องคัดค้านไม่สามารถทำได้ทันที บอร์ด กสทช.ควรยึดเอาความเห็นของอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมา ซึ่งเสียงของอนุกรรมการส่วนใหญ่คือ 3 ต่อ 1 มีความเห็นคัดค้าน ที่ผ่านมาปัญหาก็เกิดจากการแก้กฎหมาย แก้ข้อบังคับเพื่อประโยชน์แก่กลุ่มทุนหรือบางคนเท่านั้น จึงไม่ควรให้ปัญหาอย่างเดิมเกิดขึ้นอีก

 

"สิ่งที่อนุกรรมการเสียงส่วนใหญ่กังวล คือการตกแต่งหรือบิดเบือนข้อความหรือความเห็นของอนุกรรมการซึ่งผิดจากเจตนารมณ์ของอนุกรรมการเสียงส่วนมาก เพื่อให้การควบรวมในครั้งนี้เกิดขึ้น และสำเร็จได้ในที่สุด  เป็นที่น่าสังเกตุว่า การแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันผลกระทบจากกรณีการรวมธุรกิจขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ อาจจะมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการอนุมัติการควบรวมดังกล่าวแบบมีเงื่อนไขหรือไม่" นพ.ระวี กล่าว 

 

"นพ.ระวี" กล่าวต่อว่า ตนในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง ทรู กับ ดีเทค ขอเรียกร้องให้บอร์ด กสทช.พิจารณาอย่างรอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักโดยนำเอาความคิดเห็นของกรรมาธิการฯ องค์กรภาคประชาชน และนักวิชาการหรือแม้แต่คณะอนุกรรมการเสียงข้างมากที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมาที่ไม่เห็นด้วยมาประกอบการพิจารณา โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มทุนเป็นหลัก

 

logoline